Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Trolltjärn

Ny transmissionsnätsstation för mer förnybar energi

Vi planerar för en ny transmissionsnätsstation på ledningen mellan Letsi och Betåsen för att kunna ansluta mer vindkraft till transmissionsnätet.

För att kunna ansluta etapp 2 i den stora vindkraftsparken Markbygden till transmissionsnätet byggs just nu en ny 400 kV-station i Trolltjärn utanför Arvidsjaur. Denna station kopplas ihop med ledningen som går mellan Letsi i Jokkmokks kommun och Betåsen i Sollefteå kommun. 

Byggnationen av den nya stationen pågår just nu och planeras tas i drift tidig höst 2020. Stationen möjliggör för anslutning av 1300 MW vindkraft till transmissionsnätet.

Tidsplan

Händelse  Tidpunkt 

Projektstart 

 2014

Byggstart

 Hösten 2018 

Mark- och fundamentarbeten 

Vår/sommar 2019

Byggnation ställverk 

2019-2020

Drifttagning

Hösten 2020