Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Utbetalning av ersättning och deklarering

Ersättningen som regleras i markupplåtelseavtal betalas ut av oss på Svenska kraftnät i samband med att markupplåtelseavtal har tecknats.

I resterande fall betalas ersättningen ut efter beslut av Lantmäteriet. På Skatteverkets webbplats och i deras broschyr "Ersättning för markintrång m.m." hittar man information om hur man deklarerar ersättning.

Läs mer om markupplåtelseavtal.

Läs mer om ersättningar för markintrång på näringsfastighet på Skatteverkets webbplats.

Granskad