Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

När elen kopplas på igen

Att koppla på elen igen till ett område som varit bortkopplat under någon eller några timmar är en komplicerad och känslig process. Du som elanvändare kan hjälpa till genom att stänga av apparater och undvika att höja värmen på elementen.

För den som suttit ett par timmar i ett kylslaget och mörkt hus kan det kännas lockande att genast dra upp termostaten när elen kommer tillbaka. Det riskerar dock bara att försvåra återkopplingen av elen och i värsta fall leda till nya oplanerade strömavbrott.

Om elen varit borta några timmar en kall vinterdag så att temperaturen inne sjunkit kommer husens värmesystem ändå att dra mycket el för att försöka återställa temperaturen. Särskilt i hus med direktverkande eluppvärmning kan värmesystemet nu för att få upp temperaturen förbruka flera gånger mer el än det gjorde innan det kopplades bort.

När elen kommer tillbaka till dig som elkonsument är det bra om du kan hålla nere din förbrukning under en eller ett par timmar. Om elen försvann medan du hade exempelvis tvättmaskinen eller ugnen påslagna är det bra om du stänger av dem så att de inte drar igång genast när strömmen kopplas på.

Elen och elförbrukningen behöver återkopplas försiktigt, stegvis och kontrollerat och alla kan bidra i det arbetet.

Samverkan för en säker och effektiv återkoppling

Det är en komplicerad och känslig process att starta upp ett elnät som varit bortkopplat, oavsett om det beror på en manuell frånkoppling eller på yttre faktorer som orsakat ett omfattande strömavbrott.

Efter en frånkoppling som Svenska kraftnät beordrat behöver Svenska kraftnät, elproducenterna och elnätsbolagen samverka så att elen kan återkopplas på ett säkert och effektivt sätt. Inom branschen finns det verktyg, instruktioner, utbildningar och övningar för operatörer och annan personal så att alla är förberedda och vet vad de ska göra.

Svenska kraftnät har en central roll, eftersom vi är den systemansvariga myndigheten och dessutom Elberedskapsmyndighet. Det innebär att Svenska kraftnät har det övergripande ansvaret för att elektriska anläggningar samverkar driftsäkert och för att se till att branschen har beredskap för svåra påfrestningar på elförsörjningen. Det är också Svenska kraftnät som beordrar återkopplingen efter bortkopplingen.

Ödrift

Ödrift är en term som ibland används när beredskap för störningar inom elnätet diskuteras. Precis som namnet antyder handlar det om att elförsörjningen i ett begränsat område – en ”ö” – hålls igång, fast utan någon koppling till de omkringliggande elnätet.

”Ön” kan vara liten, till exempel ett sjukhus som är utrustat med reservkraft i form av ett dieselaggregat för att kunna upprätthålla kritisk vård även vid ett strömavbrott. Normalt när man talar om ödrift så avser man dock ett geografiskt område där det finns lokal elproduktion och ett elnät som är anpassat för ödriften. Det måste också finnas färdiga planer för ansvarsfördelning mellan olika aktörer under ödriften.

Förmågan till ödrift är något som Svenska kraftnät har arbetat med runt om i Sverige under många år, som i led i arbetet som Elberedskapsmyndighet.

Cirkulerande frånkoppling

Om Svenska kraftnät tvingas beordra en manuell förbrukningsfrånkoppling så ska de utvalda elnätsbolagen koppla bort ledningar inom det elområde det gäller inom 15 minuter.

Det går inte att säga i förväg hur lång tid frånkopplingen kommer vara, men troligen kan det handla om ett par timmar. Skulle den beordrade frånkopplingen dra ut på tiden så kan elnätsbolagen cirkulera frånkopplingen. Det innebär att elanvändare områdesvis får turas om att vara utan el, så att ingen enskild ska drabbas för mycket och för länge.

Elnätsbolagen kopplar på och av ledningarna som styr vilket geografiskt område som är frånkopplat vid varje given tidpunkt.

Granskad