Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Artikel 16.9 Undantag från att tillhandahålla 70% av överföringskapaciteten

Den 17 december 2020 fick Svenska kraftnät ett beviljat undantag från Energimarknadsinspektionen vilket innebär att Svenska kraftnät kan avvika från kravet att göra 70 procent av sammanlänkningskapacitet tillgänglig för marknadsaktörer. Detta gäller endast vid tillfällen då Svenska kraftnät bedömer att begränsning av den tillgängliggjorda kapaciteten är nödvändig för att upprätthålla driftsäkerheten. Undantaget gäller för år 2021.

Elmarknadsförordningen anger att systemansvariga för överföringssystem inte får begränsa den mängd sammanlänkningskapacitet som ska göras tillgänglig för marknadsaktörer för att lösa överbelastningar i sitt egna elområde eller som ett sätt att hantera flöden som är en följd av interna transaktioner inom elområde. Systemansvariga har möjlighet att till berörd tillsynsmyndighet ansöka om undantag från kravet om det är nödvändigt för att upprätthålla driftsäkerheten.

Undantaget omfattar 5 sammanlänkningar mellan elområdena:

  • Sverige 3 – Danmark 1 (Jylland)
  • Sverige 4 – Danmark 2 (Själland)
  • Sverige 4 – Tyskland
  • Sverige 4 – Polen
  • Sverige 4 – Litauen

Svenska kraftnät har i sin ansökan förklarat svårigheterna med att uppfylla kravet för alla drifttimmar och då särskilt för västkustsnittet. I ansökan beskrivs varför undantaget behövs och vad Svenska kraftnät har gjort för att avhjälpa problemet.

Metod för att minska behovet av undantag från 70 procent

Dokumentet "Svenska kraftnäts metod för att minska behovet av undantag enligt artikel 16(9) i Elmarknadsförordningen 2019/943" visar vad Svenska kraftnät kommer att göra på lång och kort sikt för att minska behovet av undantaget, inklusive en tidplan för åtgärderna. Dels handlar det om att kontinuerligt analysera och rapportera kapacitetsbehovet för västkustsnittet, för att bättre förstå effekten av de förändringar som redan skett eller planeras under 2021. Hit hör bland annat:

  • en ny och förbättrad allokeringsprincip
  • införandet av en ny flödesbaserad kapacitetsberäkningsmodell
  • omvärldsfaktorer så som nedläggning av en kärnkraftsreaktor i Ringhals.

I metoden har Svenska kraftnät även fokuserat på att ta ett större grepp om frågan om motköp (även kallat mothandel). En utredning ska tillsättas för att peka ut lämplig väg. Motköp innebär att Svenska kraftnät kan säkra driften tillsammans med elproducenterna istället för att begränsa kapaciteten.

Granskad