Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Handel med el

För att åstadkomma ett kraftsystem i balans finns marknadsplatser där elleverantörer kan köpa el. Handeln utförs i olika marknader under olika tidsperioder.

Sveriges elmarknad är avreglerad och handeln ska ske på ett öppet och icke-diskriminerande sätt. Handeln sker mestadels på särskilda elbörser, som tillhandahåller system för fysisk och finansiell handel med grossistenergi-produkter.

Eftersom det råder handelsfrihet kan en elproducent och ett elhandelsföretag även välja att göra affärer utanför börsen. En mindre del av handeln sker direkt mellan dessa genom så kallade bilaterala kontrakt.

De vanligaste aktörerna på börserna är elproducenter, elhandlare och större energiförbrukare.

Elpriset styrs av utbud och efterfrågan och eftersom el inte kan lagras måste den säljas direkt, vilket medför att priserna kan variera kraftigt mellan olika timmar och dagar.

Handel dagen före - spotmarknad

På spotmarknaden sker elhandeln genom en auktion dagen före förbrukning. Handeln avslutas klockan 12.00 dagen före leveransdag.

Sedan juni 2020 finns flera olika handelsplatser på den nordiska dagen före-marknaden tillgängliga. Oavsett handelsplats blir kraftpriset densamma så det börserna kan konkurrera med är istället exempelvis tilläggsprodukter och service.

Handel samma dag - intradagsmarknad

Intradagsmarknaden en fysisk justeringsmarknad där handel kan ske fram till en timme före drifttimmen (tidpunkten för elförbrukningen) under dygnets alla timmar.

Istället för en auktion som på spotmarknaden sker matchning mellan köp- och säljbud kontinuerligt. Även för intradag finns flera tillgängliga handelsplatser. Här har aktörerna möjlighet att handla sig i balans om förutsättningarna ändrats efter det att spotmarknaden har stängt, exempelvis väder- och vindprognoser.

Långsiktig handel med el

Stockholmsbörsen Nasdaq OMX har en terminsmarknad för långsiktig elhandel där aktörerna kan säkra elpriset för flera år framåt.

Även den långsiktiga handeln kan ske direkt mellan aktörerna, oftast med hjälp av mäklare.

Marknader för balansering och flexibilitet

Svenska kraftnät ansvarar för den så kallade balansmarknaden, där vi upphandlar stödtjänster för balanshållning av elöverföringssystemet.

Läs mer om Balansmarknaden.

Det pågår även olika försök med lokala flexibilitetsmarknader. Syftet är att hantera lokala kapacitetsbrister i elnäten som hindrar områden från att få sina effektbehov tillgodosedda.

Flexibilitetsmarknaderna ger aktörer nya möjligheter att bidra med flexibilitet till elnäten genom att tillfälligt minska effektuttaget eller öka elproduktionen.

Läs mer om Svenska kraftnäts arbete med lokala flexibilitetsmarknader.

Granskad