Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Styrel och förbrukningsfrånkoppling

I det svenska elsystemet finns möjlighet att i nödfall kunna frånkoppla elförbrukning. Syftet är att begränsa både omfattningen och tiden för ett elavbrott. Svenska kraftnät föreskriver, med stöd av ellagen, att alla nätägare ska ha utrustning för frånkoppling av elförbrukning.

Förbrukningsfrånkoppling används endast i nödfall

En förbrukningsfrånkoppling tillämpas endast i nödsituationer, till exempel om elförsörjningen är allvarligt störd och andra åtgärder inte räcker till. Då kan man rädda större delen av kraftsystemet genom att frånkoppla en mindre del av förbrukningen.

I Sverige har automatisk förbrukningsfrånkoppling skett vid några enstaka tillfällen men vi har aldrig behövt beordra förbrukningsfrånkoppling.

Nätägare kan bli beordrade att koppla från

I en krissituation med ett stort elavbrott – som aldrig kan helt uteslutas – kommer sådan frånkoppling att vara en viktig metod för att minska följderna och att snabbare kunna återgå till en normal situation för elförsörjningen. Ellagen ger därför Svenska kraftnät rätt att beordra förbrukningsfrånkoppling  och föreskriva vilka anläggningar som ska ha installerad utrustning för frånkoppling av elförbrukning.

Läs Svenska kraftnäts föreskrifter relaterade till förbrukningsfrånkoppling.

OBS! Den 18 december 2022 träder Svenska kraftnäts nya föreskrifter om förbrukningsfrånkoppling i kraft. De innebär viktiga förändringar gällande automatisk förbrukningsfrånkoppling (AFK).

Läs nyhet om förändringarna: Svenska kraftnät inför nya föreskrifter om förbrukningsfrånkoppling.

Frånkoppling av elförbrukning måste ske i ordnade former och kan antingen göras automatiskt eller manuellt.

Automatisk förbrukningsfrånkoppling

Automatisk förbrukningsfrånkoppling (AFK) är ett så kallat systemskydd. AFK kan snabbt träda i kraft om det plötsligt uppstår en brist i elförsörjningen, till exempel på grund av ett fel som leder till att flera stora kraftverk måste frånkopplas. Sådana förlopp sker sekundsnabbt, vilket gör det omöjligt att använda manuella åtgärder. Obalansen mellan elproduktion och förbrukning leder då till att frekvensen snabbt sänks i nätet. Om frekvensen sjunker under 48,8 Hz så utlöses AFK.

Elnät direkt anslutna till transmissionsnätsstation i södra Sverige (elområdena SE3 och SE4) ska idag ha utrustning för AFK. Även elpannor och värmepumpar, med lägst 5 MW effekt, som finns i södra Sverige, ska för närvarande ha utrustning för AFK. Reglerna för AFK kommer att förändras den 18 december 2022 när Svenska kraftnäts nya föreskrifter träder i kraft.

Manuell förbrukningsfrånkoppling

Svenska kraftnät ansvarar för att besluta om att beordra frånkoppling och hur denna ska göras utifrån de tekniska förutsättningarna som råder. På order av Svenska kraftnät ska särskilt anvisade regionnätsföretag genomföra MFK inom 15 minuter.

Svenska kraftnät bestämmer inte vilken förbrukning eller vilka elanvändare som ska kopplas bort. Det bestäms på lokal nivå enligt regler om Styrel.

MFK bör ske genom så kallade roterande frånkoppling, som innebär att man under begränsad tid bryter elöverföringen till ett visst område, för att sedan övergå till ett annat område. Det bestäms dock helt och hållet på lokal nivå.

Prioritering genom Styrel

Energimyndigheten har utvecklat en planeringsmetod för att identifiera och prioritera samhällsviktiga elanvändare, så att el kan styras till dem vid en effektbristsituation. Metoden kallas Styrel. Det står för "styrning av el till prioriterade elanvändare vid bristsituationer".

Syftet med Styrel är att samhällsviktiga funktioner ska fungera så länge som möjligt i en effektbristsituation. Planeringen inför frånkoppling sker utifrån ett lokalt perspektiv.

Observera att prioriteringen inte omfattar automatisk förbrukningsfrånkoppling då det är ett så kallat systemskydd.

Vem prioriterar?

Kommuner och elnätsföretag ansvarar tillsammans för identifiering och planering av för hur samhällsviktiga verksamheter ska kunna prioriteras vid elbrist. Länsstyrelsen leder och sammanställer arbetet. I händelse av att Svenska kraftnät måste beordra förbrukningsfrånkoppling ligger detta  prioriteringsunderlag till grund för ett eventuellt genomförande av MFK.

Svenska kraftnäts föreskrifter relaterade till förbrukningsfrånkoppling reglerar bland annat hur länsstyrelsernas beslutsunderlag för prioritering av samhällsviktiga användare ska användas som utgångspunkt vid beslut om förbrukningsfrånkoppling.

Tillkopplingen sker stegvis och kontrollerat

När det är dags för tillkoppling är det inte bara att slå på strömmen. Produktion och konsumtion av el måste fasas in i en komplicerad process som kan ta många timmar. Svenska kraftnät bestämmer när och hur stora effekter som åter kan tillkopplas med hänsyn till produktions- och överföringsförmågan på nationell nivå. På regional och lokal nivå måste också ansvariga nätföretag ta hänsyn till att återinkopplingen måste ske stegvis och kontrollerat så att "strömrusning" och överbelastning undviks i elnäten.

Granskad