Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Föreskrifter

Vi utfärdar föreskrifter som publiceras i författningssamlingen SvKFS.

Som myndighet inom elförsörjningen har Svenska kraftnät rätt att utfärda föreskrifter med stöd av bestämmelser i bland annat

Våra föreskrifter publiceras i en särskild författningssamling, SvKFS. För närvarande innehåller SvKFS de föreskrifter och allmänna råd som finns på denna sida.

Ansöka om undantag för föreskriften SvKFS 2005:2

När det gäller föreskriften SvKFS 2005:2 Driftsäkerhetsteknisk utformning av produktionsanläggningar finns möjlighet att ansöka om undantag.

Mer om vad som gäller för ansökan om undantag gällande SvKFS 2005:2 

Filstorlek
SvKFS 2019:1 Säkerhetsskydd

2019-07-30 125 kB
SvKFS 2001:1 Utrustning för förbrukningsfrånkoppling.pdf

Se SvKFS 2012:1 som behandlar ändringar i denna föreskrift. Den i dag gällande texten av SvKFS 2001:1 framgår i sin helhet i SvKFS 2012:1. 

2015-04-20 2032 kB
SvKFS 2005:2 Driftsäkerhetsteknisk utformning av produktionsanläggningar

För ansökan om undantag från SvKFS 2005:2, se länken ovanför denna tabell.

2015-03-10 108 kB
SvKFS 2014:1 Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om konsekvensutredning enligt 2 § förordning (2014:214) om dammsäkerhet

2014-12-15 124 kB
SvKFS 2013:2 Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om elberedskap

2013-08-08 126 kB
Blankett för anmälan om förändringar i elförsörjningen

Bilaga 1 till SvKFS 2013:2

2013-08-08 60 kB
Blankett för informationslämnande om störning

Bilaga 2 till SvKFS 2013:2

2013-08-08 62 kB
SvKFS 2012:1 Utrustning och förberedelse för samt genomförande av förbrukningsfrånkoppling (110 kB, nytt fönster)

2012-11-21 108 kB
Granskad