Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hållbara leverantörskedjor

Svenska kraftnäts ansvar att agera hållbart gäller inte bara inom vår verksamhet utan omfattar även våra leverantörer. Vi vill så långt som möjligt reducera miljömässiga och sociala risker i hela vår leverantörskedja.

Som offentlig upphandlare lyder vi under Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna. I lagen beskrivs de krav som vi som offentliga upphandlare måste följa.

Dessutom finns vissa grundläggande krav som våra leverantörer måste uppfylla, till exempel kring oegentligheter och korruption, arbetsrättsliga villkor, miljökrav och sociala krav. Kraven införs bland annat genom förfrågningsunderlag och kontraktsvillkor.

Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna på riksdagens webbplats. Öppnas i nytt fönster

Uppförandekod för leverantörer

Svenska kraftnät har även en uppförandekod för leverantörer (på engelska Code of Conduct). Syftet med koden är att definiera de krav och förväntningar vi har på alla våra leverantörer ur ett hållbarhetsperspektiv. Med hållbarhet innefattas här bland annat arbetsförhållanden, miljö, affärsetik, mutor och korruption samt säkerhet.

Leverantörer som omfattas av vår uppförandekod förväntas ställa motsvarande krav på sina leverantörer. På detta sätt avser vi säkerställa att hela vår leverantörskedja är hållbar, i princip ända ner till produktionen av varor, utrustning och råmaterial.

Mer om vår uppförandekod 

Svenska kraftnät upphandlar bland annat bygg- och anläggningsentreprenader och underhållsentreprenader. I dessa entreprenader är HMSK-frågor (hälsa/arbetsmiljö, miljö, elsäkerhet och kvalitet) hos entreprenörer och underentreprenörer mycket väsentliga.

Mer information finns på sidan Säkerhetskultur och HMSK 

Vårt arbete med hållbara leverantörskedjor syftar bland annat till att minska risker relaterade till globala målen 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, mål 12: Hållbar konsumtion och produktion och mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen.
Vårt arbete med hållbara leverantörskedjor syftar bland annat till att minska risker relaterade till globala målen 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, mål 12: Hållbar konsumtion och produktion och mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen.
Granskad