Hoppa till huvudinnehåll

Formulär för anmälan

I detta webbformulär, en så kallad visselblåsarfunktion, kan du anmäla om du upptäckt oegentligheter och korruption som rör Svenska kraftnäts verksamhet. Svara på så många av frågorna som möjligt och ge utförlig information. Obligatoriska frågor är markerade med *.

När du gör en anmälan underlättar det utredningen om vi kan komma i kontakt med dig. Därför ser vi gärna att du lämnar telefonnummer eller e-postadress i din anmälan. Det är förstås valfritt att lämna personuppgifter, men eftersom IP-adresser kan spåras och begäras ut, kan vi inte garantera anonymitet via formuläret på denna sida. Om du vill vara anonym rekommenderar vi därför att du skickar in anmälan per brev. Postadressen finns på sidan "Anmäl oegentligheter och korruption". 

Genom offentlighetsprincipen kan andra begära att få ta del av den information som du lämnar till Svenska kraftnät, om informationen inte är sekretessbelagd. Lämna därför inte personuppgifter i din anmälan om du önskar vara anonym.

Av tekniska skäl kan filerna du bifogar totalt vara maximalt 20 MB. Konvertera dina filer till mindre storlek om det är möjligt. Om du behöver skicka större filer, rekommenderar vi att du skickar dessa med post (lagrade på till exempel ett USB-minne) till oss: 


"Utredningsfunktionen"
Svenska kraftnät
Box 1200
172 24 Sundbyberg

Lägg till fler bilagor

Du har rätt att vara anonym men du kan frivilligt uppge dina kontaktuppgifter. Dessa kan vara till hjälp om det uppstår behov för kompletterande frågor. 

CAPTCHA
Generera ny CAPTCHA-kodLäs upp CAPTCHA-koden