Nyheter

Följ våra nyheter via RSS E-post
Filtrera nyheterna
Visa enbart de som är förkryssade

Förslag på villkor avseende balansering inlämnat till Ei

I enlighet med artikel 18 i Kommissionens förordning (EU) 2017/2195 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (EB) har Svenska kraftnät utarbetat förslag på villkor för leverantörer av balanstjänster (BSP) och balansansvariga parter (BRP) som ska gälla i de svenska elområdena från tidigast december 2019.

Ediel – från ”le Idé” till tiotals miljoner meddelanden

Med flera hundra deltagare är Ediel- och avräkningskonferensen en höjdpunkt i energibranschen varje höst. Men vad handlar egentligen Ediel om och vilken roll spelar den på dagens elmarknad? Jan Owe på Svenska kraftnät har jobbat med Ediel i 25 år och berättar mer.

Elmarknadshubben - tilldelning av kontrakt

Efter flera månaders upphandlingsprocess har Svenska kraftnät valt att tilldela systemutvecklingsleverantören Cygni kontraktet för att utveckla en större prototyp av en Elmarknadshubb inklusive option på fullständig implementation.

Svenska kraftnät testar ny lösning på kapacitetsbristen

Till 2030 ska Stockholms kapacitetsbrist vara avhjälpt tack vare nya stamnätsledningar, men det behövs kortsiktiga lösningar innan det. En av dessa heter dynamisk ledningskapacitet, som innebär att man noggrant mäter hur mycket kapacitet i en ledning som är outnyttjad. Svenska kraftnät sjösätter nu ett pilotprojekt med den nya tekniken.

Konsultation om metoder relaterade till frekvenskvalitet och FCR i Norden

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på de nordiska TSO:ernas gemensamma förslag till metoder gällande frekvenskvalitet och primärreglering (FCR), enligt artikel 118(1) i kommissionens förordning (EU) 2017/1485 av den 2 augusti 2017 om fastställande av riktlinjer för drift av stamnätet (SO).