Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Nyheter

Följ våra nyheter via RSS E-post
Filtrera nyheterna
Visa enbart de som är förkryssade

Leverans av 240 meter tunnelborrmaskin

Nästa år börjar borrandet av den tunnel i vilken en av Stockholms nya elförbindelser ska gå. Tunnelborrmaskinen, som är cirka 240 meter lång, kommer att borra djupt under staden. Den startar i Anneberg i februari för att cirka fyra år senare komma till sin slutdestination 13,4 km bort i Mårtensdal, norra Hammarbyhamnen.

Svenska kraftnät möjliggör den gröna energiomställningen

Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt – i dag och i framtiden. Just nu pågår ett enormt arbete med att anpassa kraftsystemet utifrån energiomställningen – bland annat för att kunna möta efterfrågan på förnybar el och ökad efterfrågan i och med elektrifieringen.

Större importbehov i vinter

Vintern närmar sig, snart är de kalla och mörka dagarna här. Om vi får en normalvinter kommer vi ha ett underskott av el på 1 000 MW under topplasttimmen. Det innebär att under timmen med högst elförbrukning behöver vi importera 1 000 MW från våra grannländer.

Svenska kraftnäts insatsstyrka övas i fält

Svenska kraftnät är landets elberedskapsmyndighet och driver insatsstyrkan för reparationsberedskap, som snabbt ska kunna återställa elförsörjningen vid yttre påverkan. Som en uppladdning inför Totalförsvarsövning 2020 övas nu insatsstyrkan i Elövning 2019.

Regler för tillfälligt avbrytande och återupptagande av marknadsaktiviteter godkända av Ei

Svenska kraftnät har tagit fram förslag på regler för tillfälligt avbrytande och återupptagande av marknadsaktiviteter samt avräkning i händelse av tillfälligt avbrytande av marknadsaktiviteter, i enlighet med förordningen (EU) 2017/2196 om fastställande av nätförskrifter för nödsituationer och återuppbyggnad avseende elektricitet (ER). Förslagen har nu godkänts.

Länsterhöjden: nytt nätavräkningsområde

Ett nytt nätavräkningsområde, Länsterhöjden, med områdes-id LAN har etablerats från och med den 1 november 2019 i balansavräkningen efter nätägarens anmälan. Länsterhöjden tillhör elområde SE2.