Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Nyheter

Följ våra nyheter via RSS E-post
Filtrera nyheterna
Visa enbart de som är förkryssade

Upphandling mFRR kapacitet i SE3 och SE4 är igång

Den 31 januari inleder Svenska kraftnät årets upphandling av manuell frekvensåterställningsreserv (mFRR). Målet är att komplettera reglerkraftmarknaden genom att säkerställa cirka 300 MW uppregleringskapacitet totalt i SE3 och SE4 under avtalsperioden 1 juni 2020 till 31 maj 2021. Svenska kraftnät planerar även att inleda upphandling av mFRR nedregleringskapacitet under våren 2020.

Pilot för ökad leverans av stödtjänster från energilager

Energilager kan redan idag leverera stödtjänster till Svenska kraftnät. Nu inleder Svenska kraftnät även en pilot för resurser med en begränsad energireserv, så kallad LER (Limited Energy Reservoirs). Piloten med LER avser frekvenshållningsreserven för störningar (FCR-D), där budgivning samtliga timmar möjliggörs. Syftet är både att öka likviditeten på marknaden och att höja kunskapen om hur dessa resurser samspelar med kraftsystemet.

Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman och Karsten Läufer, JV Hochtief Implenia. Foto: Tomas Ärlemo.

Nu är Elektra redo för borrstart

Nu står den 240 meter långa och 1 000 ton tunga, kraftfulla tunnelborrmaskinen Elektra redo att påbörja arbetet med att borra en 13,4 kilometer lång tunnel för stamnätskablar mellan Danderyd och Hammarby Sjöstad.

Kraftsystemet utvecklas och förändras – läs om aktuella utmaningar och åtgärder

Få en överblick av kraftsystemet och lär dig mer om det pågående arbetet för att möta samhällets behov av el. I Svenska kraftnäts Systemutvecklingsplan kan du läsa om den pågående omställningen av kraftsystemet som följer av såväl politiska beslut som utveckling av ny teknik, nya användarmönster och helt nya användningsområden för el.

SwePol Link aktiveras för intradaghandel

Den gemensamma europeiska plattformen för intradaghandel utökades den 19 november 2019 med fler länder, däribland Polen. SwePol Link, länken mellan Sverige och Polen, har tidigare haft en inaktiv status för intradaghandeln men har nu godkänts för aktivering.

Järva-Danderyd: nytt nätavräkningsområde

Ett nytt nätavräkningsområde, Järva-Danderyd, med områdes-id JDA har etablerats från och med den 20 december 2019 i balansavräkningen efter nätägarens anmälan. Järva-Danderyd tillhör elområde SE3.

Skikkelig koselig höst i Norge

I samband med att behovet av att bygga nya ledningar har vuxit har även behovet av projekteringskompetens in house ökat.Även om vi idag handlar upp all projektering är det viktigt att kunna säkerställa att de genomförs och resulterar i ett lyckat resultat. Men hur ska man kunna lära sig projektering utan att själv projektera??...

Mätbrunn.

Förstå dammar och dammteknik - ny publikation tillgänglig

Vill du veta hur en damm fungerar och varför det kan bli dammhaveri? Nu publicerar Svenska kraftnät boken ”Dammar och dammteknik – En introduktion”, som sammanställer grundläggande teknisk information om svenska dammar och dammteknik. Boken ska ge baskunskaper till den som saknar bakgrund inom teknikområdet, och därmed bättre förutsättningar att kunna tillgodogöra sig vidareutbildning, riktlinjer och vägledningar inom dammsäkerhetsområdet.