Nyheter

Följ våra nyheter via RSS E-post
Filtrera nyheterna
Visa enbart de som är förkryssade

Dragaliden: nytt nätavräkningsområde

Ett nytt nätavräkningsområde, Dragaliden, med områdes-id DLN etableras från och med 1 mars 2018 i balansavräkningen. Dragaliden kommer att tillhöra elområde SE1.

Informationsinhämtning (RFI) för migrering till Elmarknadshubben

Under februari 2018 kommer Svenska kraftnäts projekt Elmarknadshubben att påbörja en informationsinhämtning (”Request for Information", RFI). Informationshämtningen är kopplad till den kommande upphandlingen av systemlösning för migrering av strukturdata från marknadsaktörerna till Elmarknadshubben.

Nordisk balansering går framåt

Arbetet med en framtida nordisk balanseringsmodell fortsätter och samtliga fem systemoperatörer har kommit överens i ett intentionsavtal. Det lägger grunden för en framtida balansering av det nordiska kraftsystemet och införandet av balanseringskonceptet moderniserad ACE (Area Control Error) som balanseringsmetod. Målet för systemoperatörerna är att bilda ett gemensamt nordiskt LFC-block (Load-Frequency) bestående av 11 LFC-områden som motsvarar dagens elområden.

Nya dokument om Elmarknadshubben har publicerats

Svenska kraftnät har arbetat vidare med Elmarknadshubbens processer och funktioner. Nu publiceras uppdaterade versioner av tidigare publicerade dokument samt två nyframtagna dokument.