Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Nyheter

Följ våra nyheter via RSS E-post
Filtrera nyheterna
Visa enbart de som är förkryssade

Svenska kraftnät avbryter upphandling av effektreserv

Svenska kraftnät har under hösten genomfört en kompletterande upphandling till effektreserven. Då endast en leverantör lämnat in anbud avbryts nu upphandlingsprocessen på grund av bristande konkurrens.

Ny utlysning av nätförstärkningslån

Svenska kraftnät utlyser en ny omgång av nätförstärkningslån enligt Förordningen om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion, SFS 2015:213. Under perioden 14 januari – 14 februari 2020 är det möjligt för nätföretag att lämna in ansökan om nätförstärkningslån.

Projektledaren har koll på detaljer och övergripande helhetsblick

Vad händer i ett ledningsprojekt? Massor, kan man konstatera. Det är många expertkompetenser involverade för att få alla bitar på plats. En person har överblicken – det är projektledaren. Möt Kine Larsson, en av projektledarna på Svenska kraftnät.

Elområden i Norden

Driftstörning visar på vikten av att anslutande parter följer kraven

Den 8 oktober inträffade flera händelser i det danska transmissionsnätet som fick allvarliga konsekvenser för det svenska kraftsystemet, även om inga elanvändare drabbades. En av slutsatserna är att det är avgörande att anslutande parter uppfyller anslutningskraven för att vi ska ha ett robust nät.

Upphandling av automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) för Q1-2020, vecka 2-13

De nordiska systemoperatörerna har beslutat om utökad upphandling av aFRR under Q1-2020. Det kommer att ske genom en ökning av antal timmar per vecka från 69 till 84. Den totala nordiska volymen, upp respektive ned, är fortsatt upp till 300 MW under kvällar och dygnsskiften samt upp till 400 MW under morgontimmar (vardagar).