Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Nyheter

Följ våra nyheter via RSS E-post
Filtrera nyheterna
Visa enbart de som är förkryssade

AI och machine learning för ett smartare stamnät

Att det satsas på IT och digitalisering inom energisektorn pratas det mycket om. Svenska kraftnät investerar stort i IT – ett måste för att möta kraven som följer av ett förändrat elsystem med större andel förnybar produktion och en integrerad europeisk elmarknad. Men vad krävs för att nå nya lösningar och vad är det som driver utvecklingen?

Dags att modernisera ett välbyggt och välanvänt stamnät

Sverige har ett stamnät som tjänat i upp emot 80 år i vissa delar. Nu är det dags att förnya och modernisera cirka 350 mil ledningar inom en tjugoårsperiod för att möta framtidens behov. Maria Jalvemo och Jörgen Ståhl berättar om arbetet och utmaningarna.

Välkommen till möte om färdplan för Nordisk Balanseringsmodell

Svenska kraftnät bjuder in elmarknadens aktörer till möte om nytt förslag på färdplan för ny nordisk balanseringsmodell (NBM). Mötet hålls onsdagen den 19 juni 2019 kl. 13-15 på World Trade Center Stockholm. Det går även att delta via webbsändning.

Samverkan och utbyte av data ger en trygg elförsörjning

I kraftsystemet flödar inte bara el utan även enorma mängder data. Under dygnets alla minuter utbyts information mellan olika anläggningar och aktörer. Informationen skapar en realtidsbild över bland annat aktuell överföringsförmåga och effektbalans. Nu pågår arbetet med att utöka och anpassa utbytet av data enligt europeisk lagstiftning. Målet är en säker och kostnadseffektiv elförsörjning – för alla.

Konsultation om standardprodukterna för balanskapacitet

Intressenter har just nu möjlighet att lämna synpunkter på förslag till standardprodukterna för balanskapacitet i enlighet med artikel 25(2) i kommissionens förordning (EU) 2017/2195 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (EB).