Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Nyheter

Följ våra nyheter via RSS E-post
Filtrera nyheterna
Visa enbart de som är förkryssade

SwePol Link aktiveras för intradaghandel

Den gemensamma europeiska plattformen för intradaghandel utökades den 19 november 2019 med fler länder, däribland Polen. SwePol Link, länken mellan Sverige och Polen, har tidigare haft en inaktiv status för intradaghandeln men har nu godkänts för aktivering.

Järva-Danderyd: nytt nätavräkningsområde

Ett nytt nätavräkningsområde, Järva-Danderyd, med områdes-id JDA har etablerats från och med den 20 december 2019 i balansavräkningen efter nätägarens anmälan. Järva-Danderyd tillhör elområde SE3.

Skikkelig koselig höst i Norge

I samband med att behovet av att bygga nya ledningar har vuxit har även behovet av projekteringskompetens in house ökat.Även om vi idag handlar upp all projektering är det viktigt att kunna säkerställa att de genomförs och resulterar i ett lyckat resultat. Men hur ska man kunna lära sig projektering utan att själv projektera??...

Mätbrunn.

Förstå dammar och dammteknik - ny publikation tillgänglig

Vill du veta hur en damm fungerar och varför det kan bli dammhaveri? Nu publicerar Svenska kraftnät boken ”Dammar och dammteknik – En introduktion”, som sammanställer grundläggande teknisk information om svenska dammar och dammteknik. Boken ska ge baskunskaper till den som saknar bakgrund inom teknikområdet, och därmed bättre förutsättningar att kunna tillgodogöra sig vidareutbildning, riktlinjer och vägledningar inom dammsäkerhetsområdet.

Informationsrapport om den nya reservprodukten FFR

De nordiska systemoperatörerna har tagit fram en informationsrapport för marknadens aktörer gällande den nya reservprodukten Fast Frequency Reserve (FFR). FFR är en ny reservprodukt som implementeras i det nordiska systemet för att hantera situationer med låg rotationsenergi.

Förslag om regional samordning av säkerhetsanalyser inlämnade till Ei

Svenska kraftnät har tagit fram tre förslag om metod för regional samordning av driftsäkerhet i enlighet med artikel 76 i kommissionens förordning (EU) 2017/1485 av den 2 augusti 2017 om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem (SO). Förslagen är nu inlämnade till Energimarknadsinspektionen.

Remiss av balansansvarsavtal 4620

Svenska kraftnät bjuder in till att delta i remiss av balansansvarsavtal 4620, som kommer att pågå 20 december – 31 januari 2020.