Nyheter

Följ våra nyheter via RSS E-post
Filtrera nyheterna
Visa enbart de som är förkryssade
gruppbild på traineerna

Sammanfattning av de första månaderna som trainee

Tiden går snabbt när man har roligt och vi traineer har snart varit anställda på Svenska kraftnät i fem månader. Här kommer en sammanfattning av hösten som gått och en liten hint om våren som kommer. Läs om våra studieresor, utbildningsmoduler vi genomfört och det projekt vi jobbat med under hösten men också den praktikperiod och de studieresor som är på ingång.

Aktörsmöte balansmarknad

Svenska kraftnät anordnar ett aktörsmöte med inriktning mot balansmarknad. Mötet kommer innehålla en mix av information från Svenska kraftnät om pågående arbeten och gemensamma diskussioner för att fånga upp input från er aktörer att ta med i vidare arbete. Mötet kommer att avslutas med en frågestund där ni aktörer ges möjlighet att på förhand skicka in era frågor. Mötet kommer att hållas på svenska.

Förslag om kapacitetsberäkningsmetod för nordiska kapacitetsberäkningsregionen har inlämnats till Ei

Svenska kraftnät och de nordiska systemoperatörerna har tagit fram ett förslag till en gemensam samordnad kapacitetsberäkningsmetod för långsiktiga tidsramar i den nordiska kapacitetsberäkningsregionen, i enlighet med artikel 10 i Kommissionens förordning (EU) 2016/1719 av den 26 september 2016 om fastställande av riktlinjer för förhandstilldelning av kapacitet (FCA). Förslaget lämnades till Ei den 16 januari.

Mediegranskning angående raderade mejl

I pågående mediegranskning av Svenska kraftnät har det framkommit att Svenska kraftnäts HR-direktör har raderat mejl. Mejl som är återskapade och utlämnade till DN. Vi ser allvarligt på det inträffade och det är inte förenat med statstjänstemannarollen samt hur vi på Svenska kraftnät ska agera. Svenska kraftnät har agerat avseende handlingen och utredning pågår av extern part.

Konstruktivt samtal med statsrådet

Generaldirektör Ulla Sandborgh har varit på möte på Miljö- och energidepartementet med anledning av medias granskning. Statsrådet Ibrahim Baylan har tagit del av Svenska kraftnäts bild av händelserna och välkomnar de åtgärder som nu vidtas.

Kommentar till medias granskning om säkerhetsprövning

DN har publicerat en artikel där de anger att obehöriga chefer fått tillgång till hemlig information och känsliga it-system. Svenska kraftnät delar inte den bilden i de angivna fallen, men har vid en översyn upptäckt andra fall som lett till att det gjorts anmälan till Säkerhetspolisen.

Överenskommelse med tidigare HR-direktör

Med anledning av publicerad artikel om Svenska kraftnät i media: När tidigare HR-direktör Claes Vallin slutade på Svenska kraftnät 2018 gjordes en överenskommelse för att få kontinuitet i förändringsarbetet.