Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Nyheter

Följ våra nyheter via RSS E-post
Filtrera nyheterna
Visa enbart de som är förkryssade

Förslag om regional samordning av säkerhetsanalyser inlämnade till Ei

Svenska kraftnät har tagit fram tre förslag om metod för regional samordning av driftsäkerhet i enlighet med artikel 76 i kommissionens förordning (EU) 2017/1485 av den 2 augusti 2017 om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem (SO). Förslagen är nu inlämnade till Energimarknadsinspektionen.

Remiss av balansansvarsavtal 4620

Svenska kraftnät bjuder in till att delta i remiss av balansansvarsavtal 4620, som kommer att pågå 20 december – 31 januari 2020.

Svenska kraftnät testar viktigt stöd för driftssäkerheten

Gasturbiner är en viktig del av den störningsreserv som används för att hantera eventuella störningar i kraftsystemet. Nyligen deltog Svenska kraftnät vid test av en gasturbinanläggning - en av de reserver som används.

Svenska kraftnät undersöker oljeläckande sjökablar

I början av december upptäckte Svenska kraftnät oljeläckage i en av sjökablarna mellan Sverige och Danmark. För att minska läckaget tas kabeln ur drift, istället leds elen över på en reservkabel.

Mona Jalal och Peter Berg

Fem nya stationer för att säkra Stockholms elbehov

För att möta behoven av säkra elleveranser i Stockholm bygger Svenska kraftnät fem nya stamnätsstationer och flera nya elförbindelser runt om i regionen. När konkurrensen om marken är hård behövs särskilt yteffektiva stationslösningar och nu startar byggnationen av de första två.

Svenska kraftnät avbryter upphandling av effektreserv

Svenska kraftnät har under hösten genomfört en kompletterande upphandling till effektreserven. Då endast en leverantör lämnat in anbud avbryts nu upphandlingsprocessen på grund av bristande konkurrens.

Ny utlysning av nätförstärkningslån

Svenska kraftnät utlyser en ny omgång av nätförstärkningslån enligt Förordningen om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion, SFS 2015:213. Under perioden 14 januari – 14 februari 2020 är det möjligt för nätföretag att lämna in ansökan om nätförstärkningslån.