Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Nyheter

Följ våra nyheter via RSS E-post
Filtrera nyheterna
Visa enbart de som är förkryssade

Nytt system för publicering av avbrott otillgänglig kapacitet från och med 3 december

Aktörer på den nordiska elmarknaden ska enligt satta krav rapportera information om otillgänglig kapacitet för produktion, förbrukning och överföringsinfrastruktur. Informationen samlas in och skickas till den europeiska Transparensplattformen av de nordiska transmissionssystemoperatörerna (TSO:er). Nu byter TSO:erna inrapporteringssystem till Nordic Unavailability Collection System (NUCS) för publicering av meddelanden om avbrott och otillgänglig kapacitet

Det framtida nordiska kraftsystemet

Att möta nya behov, öka leveranssäkerheten och stärka sammankopplingen har varit ledorden när Norge, Danmark, Finland och Sverige arbetat fram en gemensam nätutvecklingsplan. Den beskriver hur stamnätet i Norden ska utvecklas under de närmaste tio åren.

Leverans av 240 meter tunnelborrmaskin

Nästa år börjar borrandet av den tunnel i vilken en av Stockholms nya elförbindelser ska gå. Tunnelborrmaskinen, som är cirka 240 meter lång, kommer att borra djupt under staden. Den startar i Anneberg i februari för att cirka fyra år senare komma till sin slutdestination 13,4 km bort i Mårtensdal, norra Hammarbyhamnen.

Malin Stridh

Svenska kraftnät möjliggör den gröna energiomställningen

Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt – i dag och i framtiden. Just nu pågår ett enormt arbete med att anpassa kraftsystemet utifrån energiomställningen – bland annat för att kunna möta efterfrågan på förnybar el och ökad efterfrågan i och med elektrifieringen.

Pontus de Maré

Större importbehov i vinter

Vintern närmar sig, snart är de kalla och mörka dagarna här. Om vi får en normalvinter kommer vi ha ett underskott av el på 1 000 MW under topplasttimmen. Det innebär att under timmen med högst elförbrukning behöver vi importera 1 000 MW från våra grannländer.

Svenska kraftnäts insatsstyrka övas i fält

Svenska kraftnät är landets elberedskapsmyndighet och driver insatsstyrkan för reparationsberedskap, som snabbt ska kunna återställa elförsörjningen vid yttre påverkan. Som en uppladdning inför Totalförsvarsövning 2020 övas nu insatsstyrkan i Elövning 2019.