Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Nyheter

Följ våra nyheter via RSS E-post
Filtrera nyheterna
Visa enbart de som är förkryssade

Anslutningskoderna viktiga för kraftsystemets driftsäkerhet

I november 2018 fastställde Energimarknadsinspektionen (Ei) nya krav på generatorer som ansluts till stamnätet, som en del i Sveriges implementation av nätkoder beslutade av EU. Kraven för anslutningar till stamnätet är en viktig pusselbit för att bibehålla och utveckla driftsäkerheten i kraftsystemet.

Energifrågorna tar plats i Stockholms utveckling

Stockholm är en av Europas snabbast växande storstadsregioner. Befolkningstillväxten är positiv för regionen samtidigt som den för med sig stora utmaningar, inte minst när det gäller energifrågor. Mats Borrie, planhandläggare på enheten för framkomlighet och samhällsplanering på Svenska kraftnät, berättar om arbetet som resulterat i att stamnätet nu är en del av Stockholmsregionens utvecklingsplan.

Solutions: Nordic TSO Stakeholder Workshop

Den 26 april håller nordiska systemoperatörerna ett seminarium för marknadsaktörer och -intressenter för att presentera en uppdatering av arbetet som resulterade i vår gemensamma rapport "The way forward - Solutions for a changing Nordic Power system".

Myndighetsdialogen viktig när nya ledningar ska byggas

För att trygga framtidens elförsörjning behöver vi stärka och utveckla stamnätet runt om i Sverige. Men innan spaden sätts i marken för att bygga en ny ledning krävs en längre tids utredning där flera olika samhällsintressen vägs in. Myndighetsdialogen är en viktig del i arbetet med att få in information för att hitta den lämpligaste sträckningen.

Omarbetat förslag på genomföranderam för nettning av obalanser inlämnat till Ei

Svenska kraftnät har tillsammans med de europeiska systemoperatörerna tagit fram ett omarbetat förslag till en europeisk plattform för processen nettning av obalanser i enlighet med artikel 21(1) i kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (EB).

NordSyd är en kraftfull förstärkning av elöverföringen i Sverige

NordSyd. Det är namnet på Svenska kraftnäts största investeringspaket någonsin och innebär en kraftfull förstärkning av stamnätet mellan elområde 2 och 3 i mellersta Sverige. Målet är att öka överföringskapaciteten från norra Sverige där en stor del av elen produceras till södra Sverige där merparten av elen förbrukas. Då skapar vi ett mer robust och flexibelt stamnät för Sverige.