Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Nyheter

Följ våra nyheter via RSS E-post
Filtrera nyheterna
Visa enbart de som är förkryssade

Rapport från aktörsmöte om arbetet med leverabler enligt KORRR och SO

Den 23 september anordnade Svenska kraftnät ett aktörsmöte för att informera om och diskutera upplägg och tidplan för arbetet med leverabler enligt KORRR och EU-förordningen för drift av elöverföringssystem (SO). Presentationen från aktörsmötet finns nu tillgänglig.

Snart dags för RSC Conference 2019

Den 8 oktober arrangerar nordiska RSC, i samarbete med ENTSO-E, RSC Conference 2019 i Köpenhamn. Ett viktigt inslag blir en diskussion om hur RSC kan stödja försörjningstryggheten för el samt stödja effektiva marknader för system och transmission. Hittills har över 200 deltagare anmält sig.

Upphandling av automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) för Q4-2019

De nordiska systemoperatörerna har beslutat om utökad upphandling av aFRR under Q4-2019. Det kommer att ske genom en ökning av antal timmar per vecka, från 61 till 69. Den totala nordiska volymen (upp respektive ned) är fortsatt upp till 300 MW under kvällar och dygnsskiften, samt upp till 400 MW under morgontimmar (vardagar).

Nordisk elområdesöversyn på gång

Svenska kraftnät gör en elområdesöversyn tillsammans med de övriga nordiska systemansvariga stamnätsoperatörer. När tillsynsmyndigheterna har godkänt metod och analysunderlag, ska de systemansvariga analysera eventuella alternativa elområdesindelningar, och bjuda in till samråd i berörda länder.

Besked om koncessionsansökningar Ekhyddan-Nybro och Nybro-Hemsjö

Energimarknadsinspektionen (Ei) har beslutat att avslå koncessionsansökningarna för luftledningarna mellan Ekhyddan-Nybro och Nybro-Hemsjö med hänvisning till att underlaget inte är tillräckligt utförligt. Svenska kraftnät delar inte Ei:s bedömning.

Energiresan!

Varje kull med traineer åker på en resa i slutet av programmet. Syftet med resan är att vi ska bredda vår kunskap inom områden som är relevanta för både oss och för Svenska kraftnät. Vi valde att åka till Österrike för att ta reda på mer om hur det är att ha ett elnät som kopplar till sex andra länder.

Satsning på storskalig skötsel ska stärka grön infrastruktur

Svenska kraftnät deltar i en Vinnovafinansierad satsning för att hitta skötselmetoder för kraftledningsgator som går att tillämpa i stor skala. Det fleråriga projektet ska identifiera metoder som skapar värde och nytta för fler av markens användare.

Samråd om nytt förslag till arrangemang för gränsförbindelser som inte ägs av certifierade TSO:er

Svenska kraftnät har tagit fram ett utkast till nytt förslag till arrangemang för gränsförbindelser som inte ägs av certifierade TSO:er, som till exempel Baltic Cable. Detta i enlighet med artiklarna 45 och 57 i förordning (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a Guideline on Capacity Allocation and Congestion Management (CACM-förordning). Detta efter en begäran om ett nytt förslag till arrangemang från Energimarknadsinspektionen.