Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Nyheter

Följ våra nyheter via RSS E-post
Filtrera nyheterna
Visa enbart de som är förkryssade

Fyra metodförslag rörande SO har godkänts av Ei

Svenska kraftnät skickade i maj 2019 in fyra omarbetade förslag på metoder som rör genomförandet av kommissionens förordning (EU) 2017/1485 om driften av elöverföringssystem (SO). Metodförslagen har nu godkänts av Ei.

Per Eckemark, divisionschef för Nät på Svenska kraftnät.

Svenska kraftnät rustar för modernisering av stamnätet

Med ett åldrande stamnät och en pågående energiomställning står Svenska kraftnät tillsammans med hela energibranschen inför stora utmaningar. Den 28 augusti är det dags för Kraft 2019, Svenska kraftnäts möte för kunder och intressenter, där frågan står i fokus. Läs intervjun med Per Eckemark, divisionschef för Nät, som har en viktig roll i förändringen.

Lowina Lundström

Ett kraftsystem i förändring – så tar vi oss an utmaningarna

Det nordiska kraftsystemet förändras och blir allt mer väderberoende och decentraliserat. Samtidigt tilltar elektrifieringen i samhället och behovet av el ökar hela tiden. Den 28 augusti är det dags för Kraft 2019, Svenska kraftnäts möte för kunder och intressenter, där frågan står i fokus.

Nordisk nätutvecklingsplan (Nordic Grid Development Plan) 2019

De fyra nordiska TSO:erna ger vartannat år ut en gemensam nordisk nätutvecklingsplan (Nordic Grid Development Plan) och planen för 2019 är nu tillgänglig. Rapporten beskriver de främsta drivkrafterna för de stora förändringar som det nordiska kraftsystemet genomgår samt planerade och pågående projekt som genomförs för att möta utmaningarna som följer av förändringarna i kraftsystemet.

Falun nordost: nytt nätavräkningsområde

Ett nytt nätavräkningsområde, Falun nordost, med områdes-id FLO har etablerats från den 1 augusti 2019 i balansavräkningen efter nätägarens anmälan.

SydVästlänken, elpriset och effektsituationen

Under provdriften av länk 1 i SydVästlänken inträffade flera skarvfel, vilket innebär att alla 570 skarvar kommer att bytas ut. Drifttagningen av SydVästlänken flyttas därför fram till oktober 2020. Risken för effektbrist i södra Sverige ökar inte nämnvärt på grund av förseningen. Däremot fortsätter elpriset i elområde 4 att vara något högre jämfört med övriga Sverige.

Nytt datum för informationsmöte om arbetet med leverabler enligt KORRR

Svenska kraftnät har tidigare informerat om förslag på upplägg och tidplan för arbetet med leverabler enligt KORRR och EU-förordningen för drift av elöverföringssystem (SO). Datum för informationsmötet är nu ändrat till den 23 september. Mötet hålls hos Svenska kraftnät i Sundbyberg och via Skype.

Ny dammsäkerhetsvägledning på remiss

Svenska kraftnät har upprättat vägledningen ”Säkerhetsledningssystem, rutiner för egenkontroll och helhetsbedömning” - En vägledning från Affärsverket svenska kraftnät jämlikt 5-7 § förordningen (2014:214) om dammsäkerhet.