Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Nyheter

Följ våra nyheter via RSS E-post
Filtrera nyheterna
Visa enbart de som är förkryssade
Elområden i Norden

Driftstörning visar på vikten av att anslutande parter följer kraven

Den 8 oktober inträffade flera händelser i det danska transmissionsnätet som fick allvarliga konsekvenser för det svenska kraftsystemet, även om inga elanvändare drabbades. En av slutsatserna är att det är avgörande att anslutande parter uppfyller anslutningskraven för att vi ska ha ett robust nät.

Upphandling av automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) för Q1-2020, vecka 2-13

De nordiska systemoperatörerna har beslutat om utökad upphandling av aFRR under Q1-2020. Det kommer att ske genom en ökning av antal timmar per vecka från 69 till 84. Den totala nordiska volymen, upp respektive ned, är fortsatt upp till 300 MW under kvällar och dygnsskiften samt upp till 400 MW under morgontimmar (vardagar).

Nytt system för publicering av avbrott otillgänglig kapacitet från och med 3 december

Aktörer på den nordiska elmarknaden ska enligt satta krav rapportera information om otillgänglig kapacitet för produktion, förbrukning och överföringsinfrastruktur. Informationen samlas in och skickas till den europeiska Transparensplattformen av de nordiska transmissionssystemoperatörerna (TSO:er). Nu byter TSO:erna inrapporteringssystem till Nordic Unavailability Collection System (NUCS) för publicering av meddelanden om avbrott och otillgänglig kapacitet

Det framtida nordiska kraftsystemet

Att möta nya behov, öka leveranssäkerheten och stärka sammankopplingen har varit ledorden när Norge, Danmark, Finland och Sverige arbetat fram en gemensam nätutvecklingsplan. Den beskriver hur stamnätet i Norden ska utvecklas under de närmaste tio åren.

Leverans av 240 meter tunnelborrmaskin

Nästa år börjar borrandet av den tunnel i vilken en av Stockholms nya elförbindelser ska gå. Tunnelborrmaskinen, som är cirka 240 meter lång, kommer att borra djupt under staden. Den startar i Anneberg i februari för att cirka fyra år senare komma till sin slutdestination 13,4 km bort i Mårtensdal, norra Hammarbyhamnen.