Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Nyheter

Följ våra nyheter via RSS E-post
Filtrera nyheterna
Visa enbart de som är förkryssade
Malin Stridh

Svenska kraftnät möjliggör den gröna energiomställningen

Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt – i dag och i framtiden. Just nu pågår ett enormt arbete med att anpassa kraftsystemet utifrån energiomställningen – bland annat för att kunna möta efterfrågan på förnybar el och ökad efterfrågan i och med elektrifieringen.

Pontus de Maré

Större importbehov i vinter

Vintern närmar sig, snart är de kalla och mörka dagarna här. Om vi får en normalvinter kommer vi ha ett underskott av el på 1 000 MW under topplasttimmen. Det innebär att under timmen med högst elförbrukning behöver vi importera 1 000 MW från våra grannländer.

Svenska kraftnäts insatsstyrka övas i fält

Svenska kraftnät är landets elberedskapsmyndighet och driver insatsstyrkan för reparationsberedskap, som snabbt ska kunna återställa elförsörjningen vid yttre påverkan. Som en uppladdning inför Totalförsvarsövning 2020 övas nu insatsstyrkan i Elövning 2019.

Regler för tillfälligt avbrytande och återupptagande av marknadsaktiviteter godkända av Ei

Svenska kraftnät har tagit fram förslag på regler för tillfälligt avbrytande och återupptagande av marknadsaktiviteter samt avräkning i händelse av tillfälligt avbrytande av marknadsaktiviteter, i enlighet med förordningen (EU) 2017/2196 om fastställande av nätförskrifter för nödsituationer och återuppbyggnad avseende elektricitet (ER). Förslagen har nu godkänts.

Länsterhöjden: nytt nätavräkningsområde

Ett nytt nätavräkningsområde, Länsterhöjden, med områdes-id LAN har etablerats från och med den 1 november 2019 i balansavräkningen efter nätägarens anmälan. Länsterhöjden tillhör elområde SE2.

Stenåldersgrav funnen utanför station Kristinelund

Inför alla utbyggnads- eller förnyelseprojekt av stamnätet genomför Svenska kraftnät en mängd utredningar och kartläggningar av närområden. Under sommarens arkeologiska undersökningar inför utbytet av Öresundkablarna påträffades en gravplats från förhistorisk tid. De arkeologiska fynden är en viktig pusselbit i att förstå områdets historia och vilken roll det spelat under tidigare tidseror.

Ny miljöbonus till entreprenörer med utsläppssnåla fordon

Under hösten påbörjar Svenska kraftnät upphandlingen av nya underhållsavtal för stamnätsstationer, teknikbodar, ledningar och ledningsgator. Nytt för denna upphandling, och som komplement till de miljökrav som redan ställs, är en ny ”miljöbonus” till entreprenörer som använder fordon med lägre koldioxidutsläpp.