Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Nyheter

Följ våra nyheter via RSS E-post
Filtrera nyheterna
Visa enbart de som är förkryssade

Nordisk koordinering för säker leverans av el

Stamnäten i Europa integreras allt mer och den gemensamma europeiska elmarknaden hanterar en ökande grad av förnybar elproduktion och förändrat förbrukningsmönster. Med detta ökar också behovet av planering över gränserna. På Svenska kraftnät jobbar vi för att kunna leverera till och ta emot information från den nordiska RSC:n – navet för den nordiska koordineringen.

Flexibilitet är en av nycklarna för att möta kapacitetsbristen

Svenska kraftnät arbetar på flera fronter med att hantera kapacitetsbristen. Det EU-finansierade projektet CoordiNet som sjösattes på nyåret kan vara ett sätt att möta utmaningarna. Projektet sker i samverkan med Vattenfall Eldistribution och E.ON Energidistribution.

Koncession för ledningen Snösätra-Ekudden

Regeringen har meddelat koncession, det vill säga tillstånd, för den nya luftledningen mellan station Snösätra i Stockholm och station Ekudden i Huddinge. Det är en av många förstärkningar som planeras och byggs i Stockholmsområdet för att möta risken för kapacitetsbrist och trygga regionens elförsörjning.

Samråd om förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft

Den nationella planen för omprövning av vattenkraft ska ge stöd och vägledning i hur vattenkraften ska få moderna miljövillkor. Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät fick i januari 2019 i uppdrag från regeringen att ta fram ett förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft. Vi skickar nu ut förslaget på remiss och bjuder in berörda till samråd.

Välkommen till Nordic Balancing Model webbinarium

Den 29 maj kl. 09.00-11.00 håller de nordiska systemoperatörerna ett webbinarium för elmarknadens aktörer om Nordic Balancing Model (NBM). På webbinariet presenteras en uppdaterad färdplan (Roadmap) för implementeringen av NBM.

Blickar framåt genom att titta bakåt

Traineeprogrammet rullar på för fullt och det är fortfarande långt kvar till september då vårt år som traineer är över, men det börjar ändå bli dags att snegla lite framåt. Vad kan komma att hända sen? Vi vet på ett ungefär vilka roller vi kommer att gå in i till hösten, men om man blickar ännu lite längre fram, vad kan hända då? Vi passade på att fråga tidigare traineer vad de gör idag och svaren vi fick visar att om det är något som är säkert, så är det att vi i alla fall inte kommer ha tråkigt!

Systematiskt miljöarbete ger resultat

Svenska kraftnäts systematiska miljöarbete fortsätter att rankas högt av Naturvårdsverket som varje år ger ut rapporten Miljöledning i staten. Långsiktigt arbete med kartläggning av klimatutsläpp, utfasning av miljöfarliga kemikalier och utbildningsinsatser ger positiva resultat.