Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Nyheter

Följ våra nyheter via RSS E-post
Filtrera nyheterna
Visa enbart de som är förkryssade

Med ena foten i kontrollrummet och den andra i föräldraledigheten

Caroline Carlstrand Nyberg är vakthavande ingenjör (Vhi) på Svenska kraftnät. Var sjätte vecka är det hon som har det yttersta ansvaret i kontrollrummet för Sveriges elförsörjning. En otroligt viktig roll. Hon kombinerar det med en annan viktig roll – föräldraledig mamma.

Årsredovisning 2018

Nu finns Svenska kraftnäts Årsredovisning för 2018 framtagen i en layoutad och utskriftsvänlig version.

Hansa PowerBridge ger förutsättningar för ökad elhandel

Den planerade elförbindelsen Hansa PowerBridge mellan Sverige och norra Tyskland byggs för att främja elhandeln i Europa. Det svenska samrådet har nyligen avslutats och nu pågår Svenska kraftnäts arbete med målet att i slutet av året lämna in ansökan om koncession. 2026 är planen att förbindelsen ska tas i drift.

Konsultation om dimensionering av frekvensåterställningsreserver (FRR)

Svenska kraftnät och de nordiska systemoperatörerna bjuder in till konsultation i enlighet med artikel 11 i Kommissionens förordning (EU) 2017/1485 om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystemet (SO). Konsultationen gäller förslag om dimensionering av frekvensåterställningsreserver.

Solutions: Invitation to Nordic TSO Stakeholder Workshop

The Nordic TSOs are happy to invite you to a stakeholder workshop on April 26, presenting an update of the work performed as a result of their common report: “The way forward - Solutions for a changing Nordic power system”.

Anslutningskoderna viktiga för kraftsystemets driftsäkerhet

I november 2018 fastställde Energimarknadsinspektionen (Ei) nya krav på generatorer som ansluts till stamnätet, som en del i Sveriges implementation av nätkoder beslutade av EU. Kraven för anslutningar till stamnätet är en viktig pusselbit för att bibehålla och utveckla driftsäkerheten i kraftsystemet.

Energifrågorna tar plats i Stockholms utveckling

Stockholm är en av Europas snabbast växande storstadsregioner. Befolkningstillväxten är positiv för regionen samtidigt som den för med sig stora utmaningar, inte minst när det gäller energifrågor. Mats Borrie, planhandläggare på enheten för framkomlighet och samhällsplanering på Svenska kraftnät, berättar om arbetet som resulterat i att stamnätet nu är en del av Stockholmsregionens utvecklingsplan.