Nyheter

Följ våra nyheter via RSS E-post
Filtrera nyheterna
Visa enbart de som är förkryssade

Vad händer med stamnätet när det åskar?

Det har varit en åskrik sommar i år. Analysvakterna på Svenska kraftnät som utreder störningarna på stamnätet har haft bråda dagar. De allra flesta störningar märks dock inte för användarna.

Förslag om metoder avseende samordnad driftsäkerhetsanalys och avbrottsplanering inlämnade till Ei

Svenska kraftnät har tillsammans med övriga stamnätsoperatörer inom ENTSO-E tagit fram förslag om metod för samordnad driftsäkerhetsanalys (CSAm) och om metod för bedömning av relevanta tillgångar för samordnad avbrottsplanering (RAOCm). Förslagen har tagits fram enligt artiklar 75 respektive 84 i kommissionens förordning (EU) 2017/1485 av den 2 augusti 2017 om fastställande av riktlinjer för drift av stamnätet (SO).

Åtta metodförslag gällande mFRR och aFRR, frekvenskvalitet samt FCR i Norden inlämnade till Ei

Svenska kraftnät har tillsammans med de nordiska systemoperatörerna tagit fram åtta förslag till metoder gällande reserverna mFRR och aFRR, åtgärder för att säkerställa frekvenskvalitet och FCR i Norden. Metodförslagen har tagits fram enligt artikel 118(1) och 119(1) i kommissionens förordning (EU) 2017/1485 av den 2 augusti 2017 om fastställande av riktlinjer för drift av stamnätet (SO).

Konsultation avseende prissättning av balansenergi och kapacitet mellan elområden

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på de europeiska TSO:ernas gemensamma förslag avseende metoder för prissättning av balansenergi och kapacitet mellan elområden som används för utbyte av balansenergi eller för att driva processen för nettning av obalanser. Metoderna tas fram enligt artikel 30(1) och 30(3) i kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av riktlinjer för balanshållning av el (EB).

Konsultation om klassificering av aktiveringsändamål avseende buden på balansenergi

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på de europeiska TSO:ernas gemensamma förslag om metod för klassificering av aktiveringsändamål avseende buden på balansenergi. Metod tas fram enligt artikel 29(3) i kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av riktlinjer för balanshållning av el (EB).