Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Nyheter

Följ våra nyheter via RSS E-post
Filtrera nyheterna
Visa enbart de som är förkryssade

Omvänt mentorskap sätter fokus på mångfald

Vad händer när en yngre medarbetare är mentor till någon med längre yrkeserfarenhet? Ofta dyker nya perspektiv och idéer upp, något som är värdefullt och utvecklande för både medarbetare och verksamheten i stort. Samira Shafie och Cumhur Sel på Svenska kraftnät har båda haft rollen som mentor och drar flera lärdomar från uppdraget.

Midskog-Åskälen: nytt nätavräkningsområde

Ett nytt nätavräkningsområde, Midskog-Åskälen, med områdes-id MAS har etablerats från och med den 1 november 2019 i balansavräkningen efter nätägarens anmälan. Midskog-Åskälen tillhör elområde SE2.

Åskälen: nytt nätavräkningsområde

Ett nytt nätavräkningsområde, Åskälen, med områdes-id ASK har etablerats från och med den 1 november 2019 i balansavräkningen efter nätägarens anmälan. Åskälen tillhör elområde SE2.

Brännliden: nytt nätavräkningsområde

Ett nytt nätavräkningsområde, Brännliden, med områdes-id BLN har etablerats från och med den 1 november 2019 i balansavräkningen efter nätägarens anmälan. Brännliden tillhör elområde SE1.

Flexibilitet – hur funkar det?

Flexibilitet kan vara att ett elnätsbolag har varierande priser utifrån kundernas villighet att vara flexibla i sin elkonsumtion. Det kan också vara reserverna som Svenska kraftnät använder för att stabilisera kraftsystemet vid en störning. Nedan berättar Jesper Marklund, analytiker på Svenska kraftnät, om en marknad som utvecklas.

Omarbetat andra förslag på genomföranderam för nettning av obalanser

Svenska kraftnät har tillsammans med de europeiska systemoperatörerna tagit fram ett andra omarbetat förslag till en europeisk plattform för processen nettning av obalanser i enlighet med artikel 22 i kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (EB).

Uppskattad mötesplats för elbranschen

Den 9-10 oktober gick den 15:e Ediel- och avräkningskonferensen av stapeln i Stockholm. Konferensen är en av Sveriges elmarknads största och lockar över 300 deltagare varje år.

Med styrbar reaktiv effekt i Stenkullen ska spänningen stabiliseras i nätet

Svenska kraftnät har en bred projektportfölj för att hantera de många utmaningar kraftsystemet står inför. Vanligtvis uppmärksammas de stora ledningsprojekten som ökar överföringsförmågan och stärker stamnätet. Det finns även andra projekt som kanske inte är lika välkända, men som är precis lika viktiga för att kraftsystemet ska fungera. Ett av de projekten handlar om reaktiv effekt som ska stabilisera spänningen i sydvästra Sverige.