Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Nyheter

Följ våra nyheter via RSS E-post
Filtrera nyheterna
Visa enbart de som är förkryssade

Möjlighet att ge synpunkt på process för godkännande av tredje parts uppgiftstillhandahållande

De nordiska systemoperatörerna bjuder in intresserade aktörer att komma in med åsikter kring processen att bli godkänd som tredje parts uppgiftstillhandahållare. Aktörer på elmarknaden har krav på sig att rapportera information om otillgänglig kapacitet för produktion, förbrukning och överföringsinfrastruktur till den europeiska Transparensplattformen via en uppgiftstillhandahållare.

ACER har beslutat om metoder CSAM och RAOCM

Den 19 juni 2019 beslutade ACER om två olika metoder som rör genomförandet av kommissionens förordning (EU) 2017/1485 om driften av elöverföringssystem (SO). Beslutet gäller metod för samordnad driftsäkerhetsanalys (CSAM) och metod för bedömning av relevanta tillgångar för samordnad avbrottsplanering (RAOCM).

Svenska kraftnät på plats i Almedalen

Svenska kraftnät är på plats under den årliga Almedalsveckan i Visby. Vi deltar i panelsamtal och seminarier för att diskutera aktuella energifrågor.

Niclas Damsgaard

Film: Coordinet – för smartare användande av elnätet

Svenska kraftnät arbetar på flera fronter med att hantera kapacitetsbristen. Det EU-finansierade projektet CoordiNet kan vara ett sätt att möta utmaningarna. Projektet sker i samverkan med Vattenfall Eldistribution och E.ON Energidistribution.

Kunskapsutveckling en förutsättning för ett driftsäkert kraftsystem

Förändringarna i kraftsystemet och anpassningen mot en gemensam europeisk elmarknad innebär stora utmaningar för driften av kraftsystemet. Svenska kraftnät publicerar nu en rapport med motiveringar till avhjälpande åtgärder för en av dessa utmaningar – att behålla frekvensstabiliteten.

Förslag på upplägg och tidplan för arbetet med leverabler enligt KORRR

Svenska kraftnät har tagit fram förslag på upplägg och tidplan för arbetet med leverabler enligt KORRR. Förslaget är ett led i att skapa ett tätare samarbete med DSO:er och SGU:er i det fortsatta gemensamma arbetet kring datautbyte, enligt EU-förordningen för drift av elöverföringssystem (SO).

AI och machine learning för ett smartare stamnät

Att det satsas på IT och digitalisering inom energisektorn pratas det mycket om. Svenska kraftnät investerar stort i IT – ett måste för att möta kraven som följer av ett förändrat elsystem med större andel förnybar produktion och en integrerad europeisk elmarknad. Men vad krävs för att nå nya lösningar och vad är det som driver utvecklingen?

Dags att modernisera ett välbyggt och välanvänt stamnät

Sverige har ett stamnät som tjänat i upp emot 80 år i vissa delar. Nu är det dags att förnya och modernisera cirka 350 mil ledningar inom en tjugoårsperiod för att möta framtidens behov. Maria Jalvemo och Jörgen Ståhl berättar om arbetet och utmaningarna.