Nyheter

Följ våra nyheter via RSS E-post
Filtrera nyheterna
Visa enbart de som är förkryssade

Konsultation om kapacitetsberäkningsmetod för nordiska kapacitetsberäkningsregionen

Svenska kraftnät och de nordiska systemoperatörerna bjuder in till konsultation i enlighet med artikel 6 i Kommissionens förordning (EU) 2016/1719 av den 26 september 2016 om fastställande av riktlinjer för förhandstilldelning av kapacitet (FCA). Konsultationen gäller de nordiska systemoperatörernas förslag till en gemensam samordnad kapacitetsberäkningsmetod för långsiktiga tidsramar i den nordiska kapacitetsberäkningsregionen.

Nedreglering säkrade driften av kraftsystemet

Systemutmaningarna som Svenska kraftnät sedan flera år tillbaka beskrivit ska komma är här. Det visar en driftsituation i maj med överfrekvens som tvingade Svenska kraftnät att beordra kärnkraftverket Ringhals att minska produktionen. Tack vare det säkrades kraftsystemets driftsäkerhet.

Arbetsmiljöveckan

Under vecka 43 har vi på Svenska Kraftnät fokuserat lite extra på det som får oss att må bra, förebygger risker och får oss att orka med jobbet också på lång sikt. Detta har vi gjort genom vår så kallade Arbetsmiljövecka. I detta inlägg berättar vi mer om vad den innehållit och bjuder på bilder från några av aktiviteterna.

Intresset för Ediel- och avräkningskonferensen växer

Den 18-19 oktober anordnades den 14:e Ediel- och avräkningskonferensen av Svenska kraftnät i samarbete med Elmarknadsutveckling. Konferensen är en av Sveriges elmarknads största och för andra året i rad noterades ett nytt deltagarrekord.

Reviderat förslag på organisatoriska krav, roller och ansvarsområden för datautbyte inlämnat till Ei

Svenska kraftnät har tillsammans med övriga stamnätsoperatörer inom ENTSO-E tagit fram ett förslag på organisatoriska krav, roller och ansvarsområden när det gäller datautbyte enligt artikel 40(6) i förordning (EU) 2017/1485 om driften av elöverföringssystem (SO). På engelska benämns detta Key Organisational Requirements, Roles and Responsibilities (KORRR). Ett reviderat förslag har nu lämnats till Ei för godkännande.