Nyheter

Följ våra nyheter via RSS E-post
Filtrera nyheterna
Visa enbart de som är förkryssade

Ulla Sandborgh i juryn till Årets kraftkvinna

Juryn för ”Årets kraftkvinna” — nätverket Kraftkvinnornas årliga utmärkelse — är ny och en av jurymedlemmarna är Svenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh.

Konsultation avseende förslag om reservation av transmissionskapacitet för utbyte av aFRR

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på de nordiska TSO:ernas gemensamma förslag avseende Marknadsbaserad tilldelningsprocess av transmissionskapacitet mellan elområden i syfte att utbyta aFRR i enlighet med artikel 41 i kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (EB GL).

Temadag om beredskap för dammhaveri - inbjudan

Svenska kraftnät bjuder in aktörer som arbetar med beredskapsplanering för dammhaveri till en temadag den 24 oktober. Tema för dagen är lärdomar från inträffade händelser och övningar. Temadagen hålls på Hantverkargatan 52 i Stockholm.

Markbygden: nytt nätavräkningsområde

Ett nytt nätavräkningsområde, Markbygden, med områdes-id MBN har etablerats från och med 1 juli 2018 i balansavräkningen efter nätägarens anmälan. Markbygden tillhör elområde SE1.