Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Nyheter

Följ våra nyheter via RSS E-post
Filtrera nyheterna
Visa enbart de som är förkryssade

Länsterhöjden: nytt nätavräkningsområde

Ett nytt nätavräkningsområde, Länsterhöjden, med områdes-id LAN har etablerats från och med den 1 november 2019 i balansavräkningen efter nätägarens anmälan. Länsterhöjden tillhör elområde SE2.

Stenåldersgrav funnen utanför station Kristinelund

Inför alla utbyggnads- eller förnyelseprojekt av stamnätet genomför Svenska kraftnät en mängd utredningar och kartläggningar av närområden. Under sommarens arkeologiska undersökningar inför utbytet av Öresundkablarna påträffades en gravplats från förhistorisk tid. De arkeologiska fynden är en viktig pusselbit i att förstå områdets historia och vilken roll det spelat under tidigare tidseror.

Ny miljöbonus till entreprenörer med utsläppssnåla fordon

Under hösten påbörjar Svenska kraftnät upphandlingen av nya underhållsavtal för stamnätsstationer, teknikbodar, ledningar och ledningsgator. Nytt för denna upphandling, och som komplement till de miljökrav som redan ställs, är en ny ”miljöbonus” till entreprenörer som använder fordon med lägre koldioxidutsläpp.

Kompletterande upphandling av effektreserv

Från och med den 5 juni 2019 trädde en ny förordning i kraft om den inre marknaden för el under EU:s Ren energipaket. För Svenska kraftnät innebär den nya förordningen bland annat förändrat tillvägagångssätt för upphandling av effektreserven.

Svenska kraftnät granskar prissättningen av stödtjänster

Svenska kraftnät genomför under hösten ett arbete med att analysera utvecklingen av kostnaderna för de automatiska reserverna. Bakgrunden är att kostnaderna för dessa produkter har ökat markant under åren 2018 och 2019, vilket har varit en starkt bidragande faktor till de höjningar som har skett av stamnätstariffen och avgifterna till de balansansvariga under de senaste åren.

Christina Simón

Samarbete i fokus när en gemensam europeisk elmarknad tar form

Etableringen av en europeisk elmarknad är ett av de mål som styr hur vi i Sverige förvaltar och driver elnätet och hur vi sätter upp regler för elmarknaden. Svenska kraftnäts Christina Simón berättar om arbetet med att främja den europeiska elmarknaden - ett uppdrag som innebär många utmaningar men också roliga samarbeten.

Nordisk marknad för aFRR kapacitet tidigast tredje kvartalet 2020

På grund av en omfattande process för godkännande från tillsynsmyndigheterna, är nästa höst den mest optimistiska prognosen för den planerade gemensamma nordiska marknaden för aFRR-kapacitet. Mer information om en trolig starttid kommer under första kvartalet 2020.

Konsultation om förslag till regional samordning av driftsäkerhet för Nordic

Svenska kraftnät och de övriga systemoperatörerna i kapacitetsberäkningsregion Nordic bjuder in till en konsultation om regional samordning av driftsäkerhet i enlighet med artikel 76 i Kommissionens förordning (EU) 2017/1485 om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystemet (SO).

Konsultation om förslag till regional samordning av driftsäkerhet för Hansa

Svenska kraftnät och de övriga systemoperatörerna i kapacitetsberäkningsregion Hansa bjuder in till en konsultation om regional samordning av driftsäkerhet i enlighet med artikel 76 i Kommissionens förordning (EU) 2017/1485 om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystemet (SO).