Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Nyheter

Följ våra nyheter via RSS E-post
Filtrera nyheterna
Visa enbart de som är förkryssade

Systematiskt miljöarbete ger resultat

Svenska kraftnäts systematiska miljöarbete fortsätter att rankas högt av Naturvårdsverket som varje år ger ut rapporten Miljöledning i staten. Långsiktigt arbete med kartläggning av klimatutsläpp, utfasning av miljöfarliga kemikalier och utbildningsinsatser ger positiva resultat.

En vinter med lägre elförbrukning än vanligt

Våren har kommit med härliga temperaturer och solsken. Den följer på en vinter som varit varmare än vanligt och därmed har elförbrukningen varit lägre än en normal vinter.

Godkänt förslag om antaganden och metod för kostnadsnyttoanalys

Energimarknadsinspektionen (Ei) har godkänt ett förslag om antaganden och metod för kostnadsnyttoanalys i enlighet med artikel 156.11 i kommissionens förordning (EU) 2017/1485 om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem (SO).

Godkända förslag under EU-förordningen om drift av elöverföringssystemet

Svenska kraftnät har tillsammans med övriga stamnätsoperatörer i Norden tagit fram flera förslag som rör genomförandet av Kommissionens förordning (EU) 2017/1485 om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystemet (SO). Fyra av dessa är nu godkända av Energimarknadsinspektionen (Ei).