Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Nyheter

Följ våra nyheter via RSS E-post
Filtrera nyheterna
Visa enbart de som är förkryssade

Flexibilitet – hur funkar det?

Flexibilitet kan vara att ett elnätsbolag har varierande priser utifrån kundernas villighet att vara flexibla i sin elkonsumtion. Det kan också vara reserverna som Svenska kraftnät använder för att stabilisera kraftsystemet vid en störning. Nedan berättar Jesper Marklund, analytiker på Svenska kraftnät, om en marknad som utvecklas.

Omarbetat andra förslag på genomföranderam för nettning av obalanser

Svenska kraftnät har tillsammans med de europeiska systemoperatörerna tagit fram ett andra omarbetat förslag till en europeisk plattform för processen nettning av obalanser i enlighet med artikel 22 i kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (EB).

Uppskattad mötesplats för elbranschen

Den 9-10 oktober gick den 15:e Ediel- och avräkningskonferensen av stapeln i Stockholm. Konferensen är en av Sveriges elmarknads största och lockar över 300 deltagare varje år.

Med styrbar reaktiv effekt i Stenkullen ska spänningen stabiliseras i nätet

Svenska kraftnät har en bred projektportfölj för att hantera de många utmaningar kraftsystemet står inför. Vanligtvis uppmärksammas de stora ledningsprojekten som ökar överföringsförmågan och stärker stamnätet. Det finns även andra projekt som kanske inte är lika välkända, men som är precis lika viktiga för att kraftsystemet ska fungera. Ett av de projekten handlar om reaktiv effekt som ska stabilisera spänningen i sydvästra Sverige.

Förnyat nordiskt systemdriftsavtal

De nordiska systemoperatörerna har under lång tid samarbetat med systemdriftsfrågor, formaliserat i det nordiska systemdriftavtalet. Nu har avtalet förnyats och uppdaterats.

Den svenska vattenkraften ställer om för ett hållbart samhälle

Sverige ska genomföra EU:s ramdirektiv för vatten och har dessutom målet att till år 2040 uppnå 100 procent förnybar elproduktion. Nu lämnar Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät ett gemensamt förslag till nationell plan till regeringen. Planen ska förse vattenkraften med moderna miljövillkor.

Rapport från aktörsmöte om arbetet med leverabler enligt KORRR och SO

Den 23 september anordnade Svenska kraftnät ett aktörsmöte för att informera om och diskutera upplägg och tidplan för arbetet med leverabler enligt KORRR och EU-förordningen för drift av elöverföringssystem (SO). Presentationen från aktörsmötet finns nu tillgänglig.

Snart dags för RSC Conference 2019

Den 8 oktober arrangerar nordiska RSC, i samarbete med ENTSO-E, RSC Conference 2019 i Köpenhamn. Ett viktigt inslag blir en diskussion om hur RSC kan stödja försörjningstryggheten för el samt stödja effektiva marknader för system och transmission. Hittills har över 200 deltagare anmält sig.