Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Nyheter

Följ våra nyheter via RSS E-post
Filtrera nyheterna
Visa enbart de som är förkryssade

Nytt datum för informationsmöte om arbetet med leverabler enligt KORRR

Svenska kraftnät har tidigare informerat om förslag på upplägg och tidplan för arbetet med leverabler enligt KORRR och EU-förordningen för drift av elöverföringssystem (SO). Datum för informationsmötet är nu ändrat till den 23 september. Mötet hålls hos Svenska kraftnät i Sundbyberg och via Skype.

Ny dammsäkerhetsvägledning på remiss

Svenska kraftnät har upprättat vägledningen ”Säkerhetsledningssystem, rutiner för egenkontroll och helhetsbedömning” - En vägledning från Affärsverket svenska kraftnät jämlikt 5-7 § förordningen (2014:214) om dammsäkerhet.

Balansakten i Svenska kraftnäts kontrollrum

Svenska kraftnät har systemansvaret för el i Sverige. Det betyder att vi har ett övergripande ansvar att upprätthålla den kortsiktiga balansen mellan produktion och förbrukning av el. Att vädret varierar och påverkar både produktion och förbrukning är en av utmaningarna när det gäller att hålla balans i elsystemet. Om det inte är balans, fungerar inte elsystemet. Därför styr och övervakar vi Sveriges elsystem dygnet runt i våra kontrollrum.

RSC Conference 2019 – En inblick i framtiden

Den 8 oktober arrangerar nordiska RSC i samarbete med ENTSO-E RSC Conference 2019 i Köpenhamn. Ett viktigt inslag blir en diskussion om hur RSC kan stödja försörjningstryggheten för el samt stödja effektiva marknader för system och transmission. Nu kan du anmäla dig till konferensen.

Stamnätet när det åskar

Sommaren är åskans högtid och åsknedslag är den vanligaste orsaken till störningar på stamnätets ledningar. De allra flesta leder ändå inte till några elavbrott. Varför lär du dig här!

Många olika roller behövs när stamnätet förnyas

Svenska kraftnäts uppdrag är att underhålla och utveckla det svenska stamnätet för el. Med en pågående energiomställning och ett åldrat stamnät är byggnadstakten hög både när det kommer till att skapa nya elförbindelser och reinvesteringar. I våra projekt arbetar ingenjörer, ekonomer, handläggare, kommunikatörer och jurister tillsammans för att se till att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt. Här får du träffa några av våra medarbetare som arbetar i projekt på Svenska kraftnät.

Nya föreskrifter om säkerhetsskydd (SvkFS 2019:1)

Nu är Svenska kraftnäts föreskrifter om säkerhetsskydd (SvkFS 2019:1) beslutade och dessa träder i kraft den 1 aug 2019. Föreskrifterna omfattar elföretag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet och dessa är styrande för elföretagens säkerhetsarbete.

Nu är sommaren äntligen här, men vad har vi traineer hunnit med under våren?

Tiden har verkligen gått fort och snart är det semestertider för oss traineer, men först tänkte vi ta tillfälle i akt och berätta om allt roligt vi har fått göra under våren. Här kommer du få läsa om våra besök hos våra nordiska kollegor, de praktiker vi har gjort på andra enheter i organisationen m.m. Vi traineer får verkligen göra massa roligt på Svenska kraftnät så det finns mycket att berätta om. Men traineeprogrammet är inte slut ännu, jag tänkte avsluta med att berätta vad vi kommer hitta på när vi är tillbaka från semestrarna.