Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Nyheter

Följ våra nyheter via RSS E-post
Filtrera nyheterna
Visa enbart de som är förkryssade

Så hanterar vi sommarens utmaningar

Svenska kraftnät har systemansvaret för el i Sverige. I våra kontrollrum arbetar bland andra våra vakthavande ingenjörer som är med och styr och övervakar elsystemet dygnet runt och ser till att det hela tiden är balans mellan produktion och förbrukning av el i Sverige. Variationen i det svenska klimatet är en av utmaningarna med balanshållningen och varma sommardagar är inget undantag.

Plan för FFR som ny stödtjänst i Norden

De nordiska systemoperatörerna förbereder införande av så kallad Fast Frequency Reserve för att hantera situationer med låg mängd rotationsenergi i kraftsystemet. Nu publiceras de tekniska kraven för FFR.

Möjlighet att ge synpunkt på process för godkännande av tredje parts uppgiftstillhandahållande

De nordiska systemoperatörerna bjuder in intresserade aktörer att komma in med åsikter kring processen att bli godkänd som tredje parts uppgiftstillhandahållare. Aktörer på elmarknaden har krav på sig att rapportera information om otillgänglig kapacitet för produktion, förbrukning och överföringsinfrastruktur till den europeiska Transparensplattformen via en uppgiftstillhandahållare.

ACER har beslutat om metoder CSAM och RAOCM

Den 19 juni 2019 beslutade ACER om två olika metoder som rör genomförandet av kommissionens förordning (EU) 2017/1485 om driften av elöverföringssystem (SO). Beslutet gäller metod för samordnad driftsäkerhetsanalys (CSAM) och metod för bedömning av relevanta tillgångar för samordnad avbrottsplanering (RAOCM).

Svenska kraftnät på plats i Almedalen

Svenska kraftnät är på plats under den årliga Almedalsveckan i Visby. Vi deltar i panelsamtal och seminarier för att diskutera aktuella energifrågor.

Niclas Damsgaard

Film: Coordinet – för smartare användande av elnätet

Svenska kraftnät arbetar på flera fronter med att hantera kapacitetsbristen. Det EU-finansierade projektet CoordiNet kan vara ett sätt att möta utmaningarna. Projektet sker i samverkan med Vattenfall Eldistribution och E.ON Energidistribution.

Kunskapsutveckling en förutsättning för ett driftsäkert kraftsystem

Förändringarna i kraftsystemet och anpassningen mot en gemensam europeisk elmarknad innebär stora utmaningar för driften av kraftsystemet. Svenska kraftnät publicerar nu en rapport med motiveringar till avhjälpande åtgärder för en av dessa utmaningar – att behålla frekvensstabiliteten.

Förslag på upplägg och tidplan för arbetet med leverabler enligt KORRR

Svenska kraftnät har tagit fram förslag på upplägg och tidplan för arbetet med leverabler enligt KORRR. Förslaget är ett led i att skapa ett tätare samarbete med DSO:er och SGU:er i det fortsatta gemensamma arbetet kring datautbyte, enligt EU-förordningen för drift av elöverföringssystem (SO).