Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Nyheter

Följ våra nyheter via RSS E-post
Filtrera nyheterna
Visa enbart de som är förkryssade

40 mils stamnätsledningar förnyas på västkusten

Under hösten 2018 inledde Svenska kraftnät Horred-Breared som är det första av sju projekt där ålderstigna kraftledningar ska ersättas på västkusten. Sammanlagt ska 40 mil ledningar från Trollhättan ner till Malmö förnyas inom 15 år. Huvudprojektledaren Martin Norlund som samordnar projekten berättar mer om förnyelsearbetet.

Svenska kraftnät presenterar sina framtidsanalyser och bjuder in till samverkan

Svenska kraftnät utvecklar kontinuerligt kraftsystemet och en viktig del i detta arbete är att identifiera framtidens utmaningar och behov genom marknadsanalyser. Genom att nu presentera marknadsanalyserna vill Svenska kraftnät bidra till ökad kunskap om framtidens utmaningar och skapa en konstruktiv dialog i utformningen av scenarier och metoder för analys av kraftsystemet.

Godkända förslag för mothandel och omdirigering

Svenska kraftnät har tillsammans med systemansvariga för överföringssystem i Norden och Baltikum tagit fram omarbetade förslag på koordinerad mothandel och omdirigering samt kostnadsfördelning av koordinerad mothandel och omdirigering i enlighet med artikel 35 och 74 i Kommissionens förordning (EU) 2015/1222 av den 24 juli 2015 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM). Förslagen har nu godkänts av Ei.

Svenska kraftnät informerar JO om åtgärder

Justitieombudsmannen (JO) har begärt upplysningar om vilka åtgärder som Svenska kraftnät har vidtagit med anledning av uppgifter i media. De vill även få information om de utredningar som pågår eller planeras.

Godkänt förslag på organisatoriska krav, roller och ansvarsområden för datautbyte (KORRR)

Svenska kraftnät har tillsammans med övriga stamnätsoperatörer inom ENTSO-E tagit fram ett förslag på organisatoriska krav, roller och ansvarsområden när det gäller datautbyte enligt artikel 40(6) i förordning (EU) 2017/1485 om driften av elöverföringssystem (SO). På engelska benämns detta Key Organisational Requirements, Roles and Responsibilities (KORRR). Energimarknadsinspektionen (Ei) godkände förslaget den 17 januari.

Kommentar: Missvisande artikel om möte med Säkerhetspolisen inför omorganisation

DN har publicerat en artikel med en intervju med tidigare säkerhetsskyddschef på Svenska kraftnät. I artikeln uppger han oro över konsekvenser av en omorganisation. Säkerhetspolisen har varit nöjd med den information som Svenska kraftnät gett om omorganisationen och har inte sett något behov av vidare åtgärder.