Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Risk för effektbrist om kärnkraftverk tas ur drift

Svenska kraftnät har svarat på regeringens remiss om effektskattehöjningen på termisk effekt i kärnkraftverken.

Svenska kraftnät uttrycker i remissvaret oro för att ytterligare reduktioner av kärnkraftens lönsamhet kan komma att påverka ägarnas intresse av att driva produktionsanläggningarna vidare. Detta gäller särskilt de fyra reaktorer som varit längst tid i drift.

Affärsverkets årliga kraftbalansrapport från i juni indikerar en ökad risk för effektbrist i södra Sverige om så sker. Bedömningen är att ytterligare åtgärder måste vidtas för att säkerställa en alternativ tillförsel av kraft till området. Att få till stånd ny produktion eller ökad importkapacitet tar sannolikt uppemot 10 år, skriver Svenska kraftnät.

Läs hela remissvaret här