Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Ny styrelse i Svenska kraftnät från 1 juli 2017

Regeringen har beslutat om vilka som ska ingå i styrelsen för Svenska kraftnät under nästkommande period.

Styrelsen får två nya ledamöter Karin Apelman, styrelseledamot i bland annat Handelsbanken, Bliwa Livförsäkring och STINT och tidigare generaldirektör i EKN, och Kim Reenaas, avdelningschef på Elsäkerhetsverket.

Från och med den 1 juli 2017 till och med den 30 juni 2018 består Svenska kraftnäts styrelse av följande ledamöter:

Bo Netz, överdirektör, Trafikverket
Bo Normark, senior rådgivare
Charlotte Bergqvist, verkställande direktör, Trinda Energy
Charlotte Zackari, chefsjurist, Tullverket
Karin Apelman, styrelseledamot i bla Handelsbanken, Bliwa Livförsäkring och STINT och tidigare generaldirektör EKN
Kim Reenaas, chef för avdelningen för produkter, Elsäkerhetsverket
Mikael Berglund, kommunpolitiker, Umeå kommun

Regeringen har beslutat att Bo Netz är styrelens ordförande och att Karin Apelman är styrelsens vice ordförande. Dessutom ingår Svenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh och personalföreträdare i styrelsen. För SACO är Maria Bergqvist ordinarie personalföreträdare och Erik Böhlmark är ersättare. För ST är Stefan Ekberg ordinarie personalföreträdare och Ulf Dextegen är ersättare.

Information om styrelsen finns publicerad på www.svk.se/om-oss/organisation/styrelse/.