Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Årsredovisning 2017 – med förändringar på agendan

Svenska kraftnät har i veckan skickat in årsredovisning för 2017 till regeringen. Året kan sammanfattas med bl.a. systemutmaningar, utbyggnad av stamnät, miljö, investeringar, styrning och samverkan och givetvis årets resultat.

Svenska kraftnäts generaldirektör inleder traditionsenligt och konstaterar att hon efter sitt första knappa år som generaldirektör ser tillbaka med glädje på de förändringar som genomförts eller påbörjats inom affärsverket och känner ett stort engagemang för att driva utvecklingen av affärsverket vidare.

Årets resultat visar att Svenska kraftnäts ekonomi är fortsatt god och samtliga verksamhetsgrenar visar positiva rörelseresultat, dock lägre än föregående år. Sammantaget redovisar koncernen ett överskott på drygt 200 miljoner kronor, motsvarande 2 procents avkastning på justerat eget kapital. Därmed nås regeringens mål om 6 procents avkastning över en konjunkturcykel, då avkastningen i medeltal har uppgått till 7,9 procent under åren 2013 - 2016. Även i samtliga övriga hänseenden har Svenska kraftnät uppfyllt de krav och nått de mål som regeringen har ställt på affärsverket.

Årsredovisningen kommer från i år inte att finnas tillgänglig i tryckt form, men en formgiven digital version kommer finnas tillgänglig från mitten av mars.

Ladda ner årsredovisningen här.