Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Nya föreskrifter om säkerhetsskydd (SvkFS 2019:1)

Nu är Svenska kraftnäts föreskrifter om säkerhetsskydd (SvkFS 2019:1) beslutade och dessa träder i kraft den 1 aug 2019. Föreskrifterna omfattar elföretag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet och dessa är styrande för elföretagens säkerhetsarbete.

Se Svenska kraftnäts föreskrifter för säkerskydd (SVkFS 2019:1) här

Säkerhetspolisen har tagit fram ett antal vägledningar inom säkerhetsskydd, se vägledningarna på Säpos webbplats

Det pågår ett arbete på Svenska kraftnät att se över huruvida Svenska kraftnät behöver komplettera dessa vägledningar med särskilda vägledningar för elförsörjningen.