Stamnätsta­rifferna kommunicerades den 7 september

DN har i sin fortsatta granskning av Svenska kraftnät publicerat en artikel om förhalning av kommunikation av stamnätstarifferna.

Kommunikationen av stamnätstariffer brukar genomföras i slutet av augusti.

– Tidpunkten och processen för kommunikation diskuterades och vi valde att kommunicera som tidigare, men var lite senare på grund av osäkerhet i beräkningarna efter den varma sommaren och bränderna, då kostnaderna för systemtjänster steg kraftigt. Tarifferna kommunicerades den 7 september, säger Ulla Sandborgh.

Tidigare publicerat

Brister i arbetet mot oegentligheter