Balansansv­arsavtal 2628 med tillhörande dokument

Svenska kraftnät har slutfört arbetet med Balansansvarsavtal 2628 som kommer att börja gälla i och med att eSett Oy tar över hanteringen av Balansavräkningen, det vill säga då NBS-projektet går live.

I och med att NBS-projektets go live-datum tidigare har blivit framskjutet har arbetet med färdigställandet av avtalet dragit ut på tiden och den remiss ("extra remissen") som genomfördes i november 2015 bemöts först nu.

Svenska kraftnät vill uppmärksamma balansansvariga på att ikraftträdande-datumet har villkorats till att börja gälla från den dagen eSett Oy tar över hanteringen av balansavräkningen, dock tidigast 1 maj 2017.

I och med att avtalet behöver aviseras 3 månader före sitt ikraftträdande så gör detta att om en försening av NBS-projektet skulle uppstå skulle det inte vara möjligt att justera datumet för avtalets ikraftträdande.

För att se till att det är tydligt vilket avtal som gäller så har Svenska kraftnät bedömt att ett villkorat datum för ikraftträdande är den bästa lösningen.

Detta innebär att nuvarande avtal, Avtal 1960, gäller till dess att eSett Oy tar över hanteringen av Balansavräkningen och avtal 2628 börjar gälla - oavsett om det skulle bli en försening i det projektet.

Dock vill vi från Svenska kraftnät understryka att det idag inte finns några indikationer på att NBS-projektet skulle bli försenat.

Ladda ner dokumenten nedan:

1. Avtal 2628 – det uppdaterade avtalet i slutgiltig version, dock ej för påskrift (se nedan).

2. Avtal 2628 – det uppdaterade avtalet med ändringar synliggjorda via "spåra ändringar"-funktionen.

3. Ändringsdokument – ett dokument som listar alla genomförda ändringar för extra remissen.

4. Remissbemötande – ett dokument med sammanställda inkomna remissvar samt Svenska kraftnäts bemötande till dessa.

5. Regeldokument Regler för Reglerobjekt – en uppdaterad version av regeldokumentet, anpassat till avtal 2628 och processer då eSett Oy tar över hanteringen av balansavrälningen.

6. Regeldokument Regler för Reglerobjekt – ovan dokument, men med synliggjorda ändringar via "spåra ändringar"-funktionen.

Obs! Då avtalet inte är metodgodkänt av Energimarknadsinspektionen ännu, så är detta utskick inte för er att skriva under utan endast för information.

Avtalet kommer att skickas ut för påskrift tillsammans med en uppsägning av nuvarande avtal efter att metodgodkännande har erhållits.

Utskicket kommer att genomföras av eSett Oy.

Vid frågor eller funderingar, kontakta gärna Jenny Lagerquist.