Rutiner för årlig dammsäkerhetsrapp­ortering 2018 finns nu tillgängliga

Svenska kraftnät har publicerat vägledning och mallar för 2018 års dammsäkerhetsrapportering.

I dammsäkerhetsförordningen (2014:214) ställs krav på årlig dammsäkerhetsrapport. Ägare till dammar i dammsäkerhetsklass A, B och C ska senast den 31 mars varje år skicka rapporteringen till tillsynsmyndigheten, det vill säga länsstyrelsen. Nya rutiner för rapporteringen implementeras efterhand som klassificeringen av dammar fortskrider.

Vägledning och mallar för 2018 års dammsäkerhetsrapportering.