Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Ny dammsäkerhetsvä­gledning på remiss

Svenska kraftnät har upprättat vägledningen ”Säkerhetsledningssystem, rutiner för egenkontroll och helhetsbedömning” - En vägledning från Affärsverket svenska kraftnät jämlikt 5-7 § förordningen (2014:214) om dammsäkerhet.

Vägledningen är avsedd att ge stöd till dammägare vid upprättande och tillämpning av säkerhetsledningssystem och rutiner för egenkontroll samt vid genomförande och dokumentering av helhetsbedömningar. Den avser även att utgöra ett underlag för länsstyrelsernas dammsäkerhetstillsyn.

Svenska kraftnät bjuder in till synpunkter på denna remissutgåva. Synpunkter önskas senast 1 november 2019 till e-post: dammsakerhet@svk.se, märk med ärendenummer 2019/1657.

Remissutgåvan av vägledningen: Säkerhetsledningssystem, rutiner för egenkontroll och helhetsbedömning (remissutgåva) (pdf, 882 kB, nytt fönster)

Övriga vägledningar för dammsäkerhet på Svenska kraftnäts webbplats.