Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Senareläggning av registrering för nordiska marknadsaktörer med anledning av Transparensföro­rdningen

De nordiska TSO:erna har tidigare informerat om att marknadsaktörer som enligt Transparensförordningen är skyldiga att rapportera otillgänglig kapacitet för produktion eller förbrukning ska registrera sig gällande tjänst för insamling och publicering av otillgänglig kapacitet.

Se tidigare information här.

De nordiska TSO:erna har beslutat att senarelägga deadline för denna registrering med anledning av tidplanen för introduktion av flera börser i Norden.

Så snart ny information om registreringen och systemet NUCS finns tillgänglig kommer den att kommuniceras via svk.se.