Status Finer Time Resolution

Svenska kraftnät vill informera om statusen i det Nordiska projektet som utreder hur en kortare avräkningsperiod kan implementeras i Norden. Projektet heter ”Finer Time Resolution” och har tidigare informerats om på Elmarknadsrådet.

Bakgrunden till projektet är ett behov av en effektivare balansering av kraftsystemet samt att krav på kortare avräkningsperiod förväntas komma i det Europeiska regelverket, Guideline on electricity balancing.

Se dokumentet "Nordic project on finer time resolution" för mer information (pdf, 379 kB,nytt fönster)