Kartläggning av lösningar för rapportering av realtidsm­­ätvärden för systemtjänster

Svenska kraftnät arbetar just nu med att kartlägga hur insamling av realtidsmätvärden för systemtjänster, t.ex. FCR och mFRR, från förbrukningsflexibilitet eller energilager skulle kunna gå till i framtiden.

I samband med detta kommer Svenska kraftnät att genomföra en enkätundersökning. Syftet med undersökningen är att kartlägga vilka möjliga lösningar för rapportering av realtidsmätvärden för systemtjänster, utöver dagens, som finns hos befintliga och potentiella balansansvariga samt leverantörer av systemtjänster.

Läs mer om hur du gör för att delta i enkätundersökningen.