Ny rapport om nordisk balansering

De nordiska systemoperatörerna (TSO:erna) har förberett en detaljerad rapport som beskriver den nordiska balanseringsfilosofin för att sammanfatta vilka principer och vilken strategi som ligger bakom nuvarande regler och processer gällande balanseringsprocessen.

Ramverket för balanseringsregler i de nordiska länderna är inte fullt ut harmoniserat. Huvudsyftet med rapporten är att inom TSO-kretsen säkerställa en gemensam tolkning och förståelse för nuvarande principer och regelverk kring balanseringsprocessen, vilket kommer att underlätta det dagliga operativa TSO-arbetet. I tillägg, syftar rapporten till att vara en grund för det pågående och planerade arbetet med driftutvecklingsfrågor.

Läs mer och ladda ner rapporten här.