Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Ny rapport om tröghetsvaria­tionerna i Norden

Nordic Analysis Group (NAG) har utrett frågor som rör tröghetsvariationerna i det nordiska kraftsystemet. Nu finns rapporten att ladda ner på ENTSO-E:s webbplats.

Trögheten i ett kraftsystem definieras som förmågan att motstå förändringar i systemfrekvensen på grund av det motstånd som finns tillgängligt i roterande massor. Trögheten är beroende på mängden lagrad kinetisk energi i de roterande massor som är anslutna till kraftsystemet. Det nordiska kraftsystemet kommer att förändras under de kommande åren när förnybar produktion ersätter gamla termiska kraftverk och när kraftverk och HVDC-länkar erhåller allt högre maxeffekter. Detta kommer att resultera i större obalanser och kan leda till större frekvensavvikelser.

Nordic Analysis Group (NAG) initierade projektet "Future system inertia" under hösten 2013 och projektförslaget godkändes av Regional Group Nordic (RGN) i november 2013. Projektet är ett första steg mot att erhålla bättre förståelse om tröghetsvariationerna i det nordiska kraftsystemet samt att förstå hur framtida förändringar i systemet påverkar trögheten. I rapporten presenteras analyser av historiska frekvensstörningar för att uppskatta konsekvenserna av en reducerad tröghet. Under projektet utvecklades ett verktyg för att i realtid uppskatta den kinetiska energin i det nordiska kraftsystemet.

Projektetgruppen bestod av experter från Energinet.dk, Fingrid, Statnett och Svenska kraftnät.

Länk till rapporten "Future system inertia" på ENTSO:E: s webbplats. Rapporten finns endast på engelska.