Tidplan för införande av tjänstehubb står fast

Energimarknadsinspektionen (Ei) har skickat in en begäran till Miljö- och energidepartementet om förlängd utredningstid för regeringsuppdraget som handlar om att undersöka vilka regeländringar som krävs för att införa en tjänstehubb och en ny marknadsmodell. Ei väntas få ett svar på sin begäran under december. Även om Ei beviljas förlängd utredningstid, ändras inte tidplanen för när en tjänstehubb kan vara på plats.

Enligt den tidplan som Ei och Svenska kraftnät arbetar efter ska en tjänstehubb vara på plats under år 2020. Samtidigt planeras även en elhandlarcentrisk marknadsmodell införas.

På grund av uppdragets komplexitet har Ei begärt förlängd utredningstid för sitt uppdrag som egentligen skulle vara klart den 1 februari 2017. Detta bör dock inte påverka tidplanen för själva införandet.

- Vi har ansökt till regeringen om en förlängd utredningstid till den 15 juni 2017, säger Ei:s projektledare Daniel Norstedt. Vi planerar att använda tiden för att dyka djupare i vissa frågor och säkerställa en god dialog med våra intressenter.

Parallella uppdrag

I uppdraget att införa en tjänstehubb och en elhandlarcentrisk marknadsmodell har Ei och Svenska kraftnät varsitt regeringsuppdrag. Ei ska ta fram förslag på regelverk och Svenska kraftnät ska utveckla och driva tjänstehubben. Att samråda, ha kontinuerliga avstämningar och dialogmöten ingår i uppdragen.

De båda regeringsuppdragen löper parallellt med kontinuerliga avstämningar.

- Vi har en nära dialog med Ei och bedömer att den övergripande tidplanen inte påverkas av att Ei begärt förlängd utredningstid, säger Jens Holm projektledare på Svenska kraftnät. Vi har initierat arbete med planering av en kommande upphandling.

Ei väntas få ett svar på sin begäran under december.