Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Åtta metodförslag gällande mFRR och aFRR, frekvenskvalitet samt FCR i Norden inlämnade till Ei

Svenska kraftnät har tillsammans med de nordiska systemoperatörerna tagit fram åtta förslag till metoder gällande reserverna mFRR och aFRR, åtgärder för att säkerställa frekvenskvalitet och FCR i Norden. Metodförslagen har tagits fram enligt artikel 118(1) och 119(1) i kommissionens förordning (EU) 2017/1485 av den 2 augusti 2017 om fastställande av riktlinjer för drift av stamnätet (SO).

Nedan åtta förslag har varit föremål för samråd genom konsultation under sommaren och överlämnades av de nordiska systemoperatörerna till Energimarknadsinspektionen för godkännande den 14 september 2018.

Kontakt: Anna Jäderström, anna.jaderstrom@svk.se.

 

Filstorlek
Åtgärder för att återställa frekvens

119(1)(q) and (r): Coordination actions aiming to reduce FRCE as defined in Article 152(14) and measures to reduce FRCE by requiring changes in the active power production or consumption of power generating modules and demand units in accordance with Article 152(16)

2018-09-19 501
Explanatory document actions aiming reduce FRCE (for NRA approval).pdf

2018-09-19 973
Parametrar för frekvenskvalitet

118(1)(c): The frequency quality defining parameters and the frequency quality target parameters in accordance with Article 127

2018-09-19 791
Explanatory document for frequency quality proposal (for NRA approval).pdf

2018-09-19 1734
Dimensionering av FRR

119(1)(h): FRR dimensioning rules in accordance with Article 157(1)

2018-09-19 498
Explanatory document for FRR dimensioning rules (for NRA approval).pdf

2018-09-19 860
Metoder för utbyte av FRR

118(1)(z) and (aa): Methodology to determine limits on the amount of exchange of FRR/RR between synchronous areas defined in accordance with Article 176(1)/178(1) and the methodology to determine limits on the amount of sharing of FRR/RR between synchronous areas defined in accordance with Article 177(1)/179(1)

2018-09-19 502
Explanatory document for FRR exchange and sharing limits between SAs (for NRA approval).pdf

2018-09-19 883
Övriga egenskaper hos frekvenshållningsreserverna

118(1)(b): Additional properties of FCR in accordance with Article 154(2)

2018-09-19 655
Explanatory document for Nordic FCR additional properties proposal (for NRA approval).pdf

2018-09-19 1005
Gränser för utbyte av frekvenshållningsreserv

118(1)(t): Limits for the exchange of FCR between the TSOs in accordance with Article
163(2)

2018-09-19 524
Explanatory document for Nordic FCR exchange limits proposal (for NRA approval).pdf

2018-09-19 979
Dimensioneringsregler för frekvenshållningsreserver

118(1)(a): The dimensioning rules for FCR in accordance with Article 153

2018-09-19 541
Explanatory document for Nordic FCR dimensioning proposal (for NRA approval).pdf

2018-09-19 1672
Restriktioner gällande ramping av aktiv effect

119(1)(c): Ramping restrictions for active power output in accordance with Article 137(3) and (4)

2018-09-19 505
Explanatory document for ramping restrictions for active power output (for NRA approval).pdf

2018-09-19 1072