Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Förslag på metod för utbyte av realtidsm­ätvärden

Svenska kraftnät arbetar med att organisera och etablera det datautbyte som kommer att krävas i och med att i Kommissionens förordning (EU) 2017/1485 (SO) har trätt ikraft och Key Organisational Requirements, Roles and Responsibilities (KORRR) träder ikraft. Ett stöddokument som beskriver den metod Svenska kraftnät föreslår och arbetar efter avseende utbytet av realtidsmätvärden finns nu tillgängligt.

De förslag kring datautbyte som Svenska kraftnät utarbetar kommer att tillgängliggöras för offentligt samråd. Den metod som Svenska kraftnät arbetar efter i det påbörjade arbetet med att organisera och etablera utbytet av realtidsmätvärden redovisas redan nu i ett stöddokument som finns tillgängligt på www.svk.se/realtidsmatvarden.