Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Förslag rörande balansm­arknaden har överlämnats i enlighet med nätkoden EB

Svenska kraftnät har tillsammans med de europeiska systemoperatörerna tagit fram sex förslag som rör framtidens balansmarknad, enligt Kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (EB). Förslagen överlämnades till Energimarknadsinspektionen (Ei) den 18 december.

Förslagen har varit föremål för konsultation under 2018 och behandlar genomföranderamarna för aFRR och mFRR, klassificeringsmetod för aktiveringsändamål för bud, metod för prissättning av balansenergi och kapacitet, regler för avräkning mellan systemansvariga samt förslag till harmonisering av särdrag för avräkning av obalanser.

De färdigställda förslagen överlämnades till Ei den 18 december 2018 för godkännande.

Kontakt: marketcodes@svk.se

Förslagen med tillhörande dokument kan laddas ned här:

Filstorlek
20(1) All TSO:s proposal mFRRIF

Förslag till genomföranderam för en europeisk plattform för utbyte av balansenergi från frekvensåterställningsreserver med manuell aktivering.

2018-12-18 636
20(1) All TSO:s proposal mFRRIF explanatory document

2018-12-18 1883
20(1) All TSO:s proposal mFRRIF response stakeholders

2018-12-18 931
21(1) All TSO:s proposal aFRRIF

Förslag till genomföranderam för en europeisk plattform för utbyte av balansenergi från frekvensåterställningsreserver med automatisk aktivering.

2018-12-18 438
21(1) All TSO:s proposal aFRRIF explanatory document

2018-12-18 3842
21(1) All TSO:s proposal aFRRIF response stakeholders

2018-12-18 703
29(1) All TSO:s proposal Activation purposes proposal

Förslag till klassificeringsmetod för aktiveringsändamål för bud på balansenergi.

2018-12-18 322
29(1) All TSO:s proposal Activation purposes proposal explanatory document

2018-12-18 396
29(1) All TSO:s proposal Activation purposes response stakeholders

2018-12-18 432
30(1)(3) All TSO:s proposal Pricing proposal

Förslag till metod för prissättning av balansenergi och kapacitet mellan elområden som används för utbyte av balansenergi eller för att driva processen för nettning av obalanser.

2018-12-18 389
30(1)(3) All TSO:s proposal Pricing proposal explanatory document

2018-12-18 2045
30(1)(3) All TSO:s proposal Pricing Proposal response stakeholders

2018-12-18 749
50(1) All TSO:s proposal TSO-TSO settlement proposal

Förslag till regler för avräkning mellan systemansvariga för överföringssystem för det avsiktliga energiutbytet.

2018-12-18 399
50(1) All TSO:s proposal TSO-TSO settlement proposal explanatory document

2018-12-18 1324
52(2) All TSO:s proposal ISH explanatory document

2018-12-18 1379
52(2) All TSO:s proposal ISH proposal

Förslag till harmoniseringen av de viktigaste särdragen för avräkning av obalanser.

2018-12-18 322
52(2) All TSO:s proposal ISH response stakeholders

2018-12-18 875