Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Förslag till regler för marknadsakt­iviteter har överlämnats i enlighet med nätkoden ER

Svenska kraftnät har tagit fram förslag till regler som rör tillfälligt avbrytande och återupptagande av marknadsaktiviteter samt förslag till regler för avräkning i händelse av tillfälligt avbrytande av marknadsaktiviteter, enligt artikel 36 och 39 i Kommissionens förordning (EU) 2017/2196 av den 24 november 2017 om fastställande av nätföreskrifter för nödsituationer och återuppbyggnad avseende elektricitet (ER). Förslagen lämnades till Ei den 18 december.

Förslagen har varit föremål för offentligt samråd under perioden 1 oktober till
1 november 2018 och de färdigställda förslagen överlämnades till Energimarknadsinspektionen den 18 december 2018 för godkännande.

Kontakt: Carolina Tengqvist, carolina.tengqvist@svk.se

Förslagen med tillhörande dokument kan laddas ned här: