Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Konsultation om kapacitetsberäkni­ngsmetod för nordiska kapacitetsberäknings­regionen

Svenska kraftnät och de nordiska systemoperatörerna bjuder in till konsultation i enlighet med artikel 6 i Kommissionens förordning (EU) 2016/1719 av den 26 september 2016 om fastställande av riktlinjer för förhandstilldelning av kapacitet (FCA). Konsultationen gäller de nordiska systemoperatörernas förslag till en gemensam samordnad kapacitetsberäkningsmetod för långsiktiga tidsramar i den nordiska kapacitetsberäkningsregionen.

För att samla in intressenters syn på metodförslaget innan det överlämnas till de nationella tillsynsmyndigheterna för beslut bjuder de nordiska systemoperatörerna in till konsultation under perioden 16 november-17 december 2018.

Enligt FCA-riktlinjen ska kapacitetsberäkningsmetoden för långsiktiga tidsramar vara baserad på antingen en metod för samordnad nettoöverföringskapacitet eller en metod som är flödesbaserad. De nordiska systemoperatörerna föreslår att implementera metoden för samordnad nettoöverföringskapacitet för långsiktiga tidsramar eftersom den flödesbaserade metoden inte bedöms leda till ökad ekonomisk effektivitet för långsiktiga tidsramar. 

Konsultationen återfinns här. (ENTSO-E:s webbplats, nytt fönster)

I samband med konsultationen anordnar de nordiska systemoperatörerna en workshop för alla intressenter. Workshopen äger rum den 11 december 2018 på Arlanda flygplats i Stockholm. Syftet är att informera intressenterna om förslaget till metod för kapacitetsberäkning och om konsultationsprocessen samt att svara på frågor om konsultationsmaterialet. Mer information om workshopen finns här. (eventbrites webbplats, nytt fönster)