Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Offentligt samråd om avbrytande och återupptagande av marknadsakt­iviteter

Svenska kraftnät genomför ett offentligt samråd i enlighet med artikel 7 i Kommissionens förordning (EU) 2017/2196 av den 24 november 2017 om fastställande av nätföreskrifter för nödsituationer och återuppbyggnad avseende elektricitet (ER). Samrådet gäller förslag till regler som rör tillfälligt avbrytande och återupptagande av marknadsaktiviteter i enlighet med artikel 36 i förordningen samt förslag till regler för avräkning i händelse av tillfälligt avbrytande av marknadsaktiviteter i enlighet med artikel 39.

Samrådet är öppet till torsdag den 1 november kl. 17. Synpunkter på förslaget skickas antingen via e-post till operationscodes@svk.se eller per post till Svenska kraftnät, Registrator, Box 1200, 172 24 Sundbyberg. Märk yttrandet med diarienummer 2018/1221.

Svenska kraftnät önskar att kommentarerna skrivs med hänvisning till det förslag som berörs för att säkerställa korrekt hantering av samtliga kommentarer.

Konsultationsunderlaget återfinns nedan: