Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Omarbetat förslag på kapacitetsberäkni­ngsmetod för Hansa inlämnat till Ei

Svenska kraftnät har tillsammans med systemansvariga för överföringssystem i kapacitetsberäkningsregion Hansa tagit fram ett omarbetat förslag på kapacitetsberäkningsmetod.

Den 13 september 2017 överlämnade Svenska kraftnät ett förslag gällande kapacitetsberäkningsmetod för kapacitetsberäkningsregion Hansa till Energimarknadsinspektionen (Ei). Förslaget lämnades i enlighet med artikel 20 i Kommissionens förordning (EU) 2015/1222 av den 24 juli 2015 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning.

Svenska kraftnät mottog den 19 juli 2018 en begäran om ändring av förslaget från Ei. Det omarbetade förslaget lämnades in till Ei den 21 september 2018 och finns länkat nedan.

Common Coordinated Capacity Calculation Methodology for Capacity Calculation Region Hansa (pdf, nytt fönster)

Kontakt: Sophie Balint, sophie.balint@svk.se

Vill du veta mer?

Läs mer om kommissionsriktlinjen för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM) på vår webbplats.