Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Godkänt förslag om antaganden och metod för kostnadsnyt­toanalys

Energimarknadsinspektionen (Ei) har godkänt ett förslag om antaganden och metod för kostnadsnyttoanalys i enlighet med artikel 156.11 i kommissionens förordning (EU) 2017/1485 om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem (SO).

Systemoperatörerna i synkronområdena för kontinentala Europa och Norden har uppdaterat ett förslag om antaganden och metod för en kostnadsnyttoanalys för att bedöma vilken tidsperiod som krävs för leverantörer av frekvenshållningsreserver med begränsade energireserver att kvarstå som tillgängliga vid skärpt drifttillstånd.

Förslaget lämnades ursprungligen till Ei i mars 2018. Den 22 november 2018 lämnades ett reviderat förslag efter en begäran om ändringar från samtliga europeiska tillsynsmyndigheter. Ei har nu godkänt förslaget.

Förslaget kan laddas ned här: