Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Anmälan till intressentmöte om förslag till omfattning och tillämplighet av datautbyte

Den 2 maj 2019 hålls ett intressentmöte där förslag till omfattning och tillämplighet av datautbyte enligt artikel 40.5 i Kommissionens förordning (EU) 2017/1485 om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystemet (SO) presenteras. Observera att anmälan till mötet sker senast den 25 april.

Enligt artikel 40.5 i SO ska Svenska kraftnät i samordning med de systemansvariga för överföringssystem (DSO:er) och de betydande nätanvändarna (SGU:er) fastställa tillämpligheten för och omfattningen av datautbyte utifrån artiklarna 44 och 47-53 i SO. Omfattningen av datautbytet är sedan föremål för godkännande från Energimarknadsinspektionen.

Vid intressentmötet den 2 maj presenteras förslaget och inkomna synpunkter diskuteras. Dessutom presenteras arbetet med den s.k. KORRR (Key Organisational Requirements, Roles and Responsibilities) som tagits fram gemensamt av alla TSO:er inom ENTSO-E enligt artikel 40.6 i SO.

Anmäl dig senast den 25 april genom att maila eva.bergholm@svk.se. Intressentmötet hålls på Radisson Blu på Arlanda den 2 maj 2019 kl. 9-15. Ange eventuella allergier i anmälan.

Mer information kring förslaget och samordningen återfinns här.