Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Organisation

Svenska kraftnät är en myndighet som drivs i form av ett statligt affärsverk. Vi är drygt 600 medarbetare, de flesta arbetar på huvudkontoret i Sundbyberg. Vi har även kontor i Sundsvall och Sollefteå.

Svenska kraftnät ägs av staten

Svenska kraftnät är en myndighet som drivs i form av ett statligt affärsverk. Det innebär att vår verksamhet främst finansieras av de avgifter som våra kunder betalar för våra tjänster. Kunderna är elproducenter och nätägare som betalar oss för tjänsten att transportera el på stamnätet.

Regeringen bestämmer våra uppdrag

Det är regeringen som utser vår styrelse och generaldirektör. De bestämmer också vad vi har i uppdrag att göra. I en förordning med instruktioner (SFS 2007:1119) anger regeringen våra uppdrag. Vad vi mer specifikt ska arbeta med under det kommande året står i regleringsbrevet som regeringen utfärdar varje år.

Förordning (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

Regleringsbrev 2019 - Ekonomistyrningsverkets webbplats (nytt fönster)

Organisationsschema

Svenska kraftnät leds av tf generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe och arbetet är organiserat i tre divisioner och femton avdelningar. Förutom de olika avdelningarna finns också en ställföreträdande generaldirektör, säkerhetsskyddschef och internrevisor.

Organisationsschema
Division System består av avdelningarna: Systemstrategi, Kraftsystem, Drift, Marknad, Digitala verktyg. Division Nät består av avdelningarna: Anläggningar, Nätteknik, Stationsprojekt, Ledningsprojekt, Program. Division Gemensamma funktioner består av avdelningarna: Finans, Organisationsutveckling, Säkerhet, hållbarhet och juridik, It-utveckling och förvaltning, It-drift.

Våra råd

Vi har knutit fem råd till vår organisation. Råden består av representanter från Svenska kraftnät, elbranschen och andra intressenter. De fungerar som informations- och samrådsorgan för frågor om stamnät och drift, elberedskap, elmarknad, planer för utbyggnad och dammsäkerhet.

Läs mer om rådens arbete

Vårt huvudkontor och kontrollrum ligger i Sundbyberg

Vid huvudkontoret i Sundbyberg finns det nationella kontrollrummet där vi övervakar och styr stamnätet dygnet runt. I Sundbyberg arbetar de flesta av våra drygt 600 medarbetare, men vi har även kontor i Sundsvall samt en driftcentral i Sollefteå. Svenska kraftnät sysselsätter också flera hundra konsulter och entreprenörer runt om i landet.

Kontakta oss

Granskad