Dotter- och intressebolag

Svenska kraftnät har ett dotterbolag och sex intressebolag.

Svenska Kraftnät Gasturbiner AB

Helägt dotterbolag till Svenska kraftnät. Bolaget driver och förvaltar de gasturbinanläggningar som Svenska kraftnät behöver för sin verksamhet. Målsättningen är att med hög tillgänglighet tillhandahålla reservkapacitet från bolagets gasturbinkraftverk.

Bolaget har totalt 11 gasturbiner i Varberg, Norrköping, Trollhättan, Norrtälje och Göteborg med en sammanlagd kapacitet på 690 MW (megawatt).

Bolaget har idag inga anställda utan verksamheten bedrivs med upphandlade tjänster. Tjänster för ekonomi och vissa drift- och underhållstjänster köps från moderföretaget Svenska kraftnät. Drift och underhåll upphandlas på entreprenad.

Fakta

 • VD: Magnus Hallman
 • Styrelse: Ann-Marie Gelius (ordförande), Elisabeth Schylander, Magnus Lindholm, Karin Rådström, Bertil Persson (suppleant), alla från Svenska kraftnät.
 • Svenska kraftnäts andel av aktiekapitalet är 100 procent.
 • Omsättning 2017: 114 mnkr.

 För mer information kontakta Magnus Hallman

Fifty AS

Bolaget utvecklar och förvaltar IT-system som ska stödja elsystemets balansering och marknadsfunktionerna.

 • VD: Beate Sander Krogstad
 • Bolaget ägs till lika delar av Svenska kraftnät och Statnett.
 • Verksamhet: Utveckling och förvaltning av IT-system för elmarknad och balansering.
 • Svenska kraftnäts styrelseledamöter är Niclas Damsgaard, Ulrika Hesslow och Karin Rådström.
 • Bolaget inledde sin verksamhet under 2018.

Nord Pool Holding AS

Logga Nord Pool Spot AS

 • VD: Karl Ekelund Thørud.
 • Svenska kraftnäts andel av aktiekapitalet: 28,8 procent (Statnett 28,8 procent, Energinet.dk 18,8 procent, Fingrid 18,8 procent, AST 2,0 procent, Elering 2,0 procent och Litgrid 2,0 procent).
 • Verksamhet:  Hanterar fysisk elhandel (spotmarknad) i Norden, Baltikum, Tyskland och England. Nord Pool har huvudkontor i Oslo och filialkontor i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn, Tallinn, Berlin och London. 
 • Svenska kraftnäts styrelseledamöter är Niclas Damsgaard och Elisabet Norgren (suppleant).
 • Nettoomsättning 2017: 357 mn NOK.

Webbplats: www.nordpoolgroup.com

Triangelbolaget D4 AB

Logga Triangelbolaget D4 AB

 • VD: Ola Barthel
 • Bolaget ägs till lika delar av Svenska kraftnät, Vattenfall AB, Ellevio AB och Tele 2 Sverige AB.
 • Verksamhet:  Förvaltar för delägarnas räkning optoförbindelserna Stockholm-Oslo-Göteborg-Malmö-Stockholm.
 • Svenska kraftnäts styrelseledamöter är Julia Möhlnhoff och Bertil Persson (suppleant).
 • Omsättning 2017: 29 mnkr

Webbplats: triangelbolaget.se/

Energiforsk AB

Logga Energiforsk AB

 • VD: Markus Wråke
 • Svenska kraftnäts andel av aktiekapitalet: 20 procent (Energiföretagen Sverige 50 procent, Energigas Sverige 15 procent, Swedegas AB 15 procent)
 • Energiforsk är ett forsknings- och kunskapsföretag som driver och samordnar energiforskning.
 • Svenska kraftnäts styrelseledamöter är Ulf Moberg och Maria Jalvemo (suppleant).
 • Omsättning 2017: 142 mnkr

Webbplats: www.energiforsk.se

Kraftdragarna AB

Logga Kraftdragarna AB

 • VD: Hans Müller
 • Svenska kraftnäts andel av aktiekapitalet: 50 procent (Vattenfall AB äger 50 procent.)
 • Verksamhet: Bolaget arbetar bl.a. med tunga lyft samt tunga och skrymmande specialtransporter för kraftföretag och övrig industri. På uppdrag av ägarna svarar bolaget för de akuta specialtransporter som krävs för elförsörjningen.
 • Svenska kraftnäts styrelseledamöter är Johan Svensson, Niklas Kallin och Bertil Person (suppleant).
 • Omsättning 2017: 30 mnkr

Webbplats: www.kraftdragarna.se

eSett Oy

Logga eSett Oy

 • VD: Minnakaisa Ahonen
 • Svenska kraftnäts andel av aktiekapitalet: 33,33 procent (Fingrid 33,33 procent och Statnett 33,33 procent)
 • Bolaget hanterar den gemensamma nordiska balansavräkningen.
 • Svenska kraftnäts styrelseledamöter är Magnus Stephansson och Anna Jäderström (suppleant).
 • Omsättning 2017: 8 mn euro.

Webbplats: www.esett.com

Elforsk AB

Bolagets verksamhet överfördes till Energiforsk under 2015. Bolaget är under avveckling.

Svenska kraftnäts andel av aktiekapitalet är 25 procent.

Granskad