Hoppa till huvudinnehåll

Forskning och utveckling (FoU)

Vi driver och stöttar forskningsprojekt för att klara viktiga utmaningar för transmissionsnätet för el och dammsäkerheten. En del av vår forskning bedrivs i utvecklingsföretaget Energiforsk, som Svenska kraftnät är delägare i, och av anlitade konsultfirmor. Vi stödjer också forskningsprojekt, doktorandprojekt och examensarbeten vid de tekniska högskolorna runt om i Sverige.

Fyra strategiska FoU-områden

Forskning och utveckling (FoU) på Svenska kraftnät bedrivs inom de fyra strategiska FoU-områdena

  • Ny teknik
  • Systemutmaningar
  • Digitalisering
  • Kompetensförsörjning

Läs mer om våra forskningsområden

Hur organiseras FoU på Svenska kraftnät?

Den FoU-ansvarige leder FoU-verksamheten. Till sin hjälp har han en FoU-koordinator för vart och ett av de fyra FoU-områdena.

Koordinatorerna och den FoU-ansvarige har en styrgrupp till stöd, som tillsammans beslutar om och säkerställer att relevanta FoU-projekt drivs och prioriteras samt att det finns medarbetare som har tid att lägga på de FoU-åtaganden som görs.

Svenska kraftnäts FoU-budget är 30 mnkr för 2021, vilken finansieras av tariffintäkter. Därutöver finns 10 mnkr från beredskapsmedel att använda för FoU-åtgärder inom elberedskapsverksamheten.

Läs mer om FoU-åtgärder inom elberedskapsverksamheten, området dammsäkerhet.

Granskad