Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Pågående projekt

Dynamisk ledningskapacitet

För att Svenska kraftnät ska kunna ha så bra driftsäkerhet under tiden som stamnätet byggs ut behövs smarta kortsiktiga lösningar på befintligt stamnät. En av dessa är dynamisk ledningskapacitet.

Mer om pilotprojektet Dynamisk ledningskapacitet

 

Smarta elnät

Smarta elnät är ett brett begrepp som ska ge användare av näten, producenter och elanvändare nya möjligheter att aktivt bidra till ett hållbart system som använder energin smartare.

Mer om projektet Smarat elnät

Effektiv balansering

Åtgärder som vi och de andra nordiska systemansvariga kan göra för att hantera obalans mellan produktion och förbrukning kan ske med hjälp av olika balansstrategier.

Mer om projektet Effektiv balansering

Ett nordiskt PMU-nätverk

Målet med det nordiska PMU-nätverket är att öka vår förmåga att uppskatta och visualisera systemets operativa tillstånd i kontrollrummet.

Mer om projektet Ett nordiskt PMU-nätverk

Framtidens elmarknad i Nordeuropa

Svenska kraftnät deltar i forskningsprogrammet North European Energy Perspectives Project, som studerar olika frågor kring den framtida nordiska elmarknaden och elsystemet.

Mer information om projektet Framtidens elmarknad i Nordeuropa

Förbättrad förvaltning av stationer

I projektet "Automatisk datainsamling för förvaltningsändamål" utreder vi tillsammans med RISE (Research institute of Sweden) hur vi på bästa sätt ska ta reda på hur komponenterna i våra stationer mår.

Mer om projektet Automatisk datainsamling för förvaltningsändamål

Granskad