Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Dynamisk ledningskapacitet

Kapacitetsbristen till våra städer växer i takt med att elektrifieringen i samhället tilltar men behovet av el finns redan idag. Den långsiktiga lösningen med att bygga ut transmissionsnätet till 2030 är nödvändig men tekniskt komplicerat, därför behövs det även kortsiktiga lösningar. En av dessa är dynamisk ledningskapacitet.

För att Svenska kraftnät ska kunna ha så bra driftsäkerhet under tiden som transmissionsnätet byggs ut behövs smarta kortsiktiga lösningar på befintligt transmissionsnät.

Under 2018 och 2019 genomför Svenska kraftnät pilotprojektet "Dynamic Line Rating", dynamisk ledningskapacitet – vilket innebär att man noggrant mäter hur mycket kapacitet i en befintlig ledning i Stockholmsområdet som eventuellt är outnyttjad.

Väderförhållanden påverkar kapaciteten i ledningarna

Elledningarna är konstruerade utifrån vissa kriterier men påverkas utifrån olika väderförhållanden. En varm sommardag när det är vindstilla slakar exempelvis ledningarna mer vilket minskar överföringskapaciteten av elen, medan under en blåsig vinterdag kan det finnas utrymme för en större överföring av el.

Får bättre kvalitet på informationen

I pilotprojektet dynamisk ledningskapacitet, monteras mätinstrument på några kritiska områden på en ledning i Stockholmsområdet.

Med hjälp av mätinstrumenten kan värden som lufttemperatur, faslinans temperatur och ledningens avstånd ner till marken mätas. Detta kombineras sedan med väderdata som vind och solinstrålning för att kunna avläsa kapaciteten i en specifik ledning vid ett givet ögonblick mer noggrant än i dag.

Mätvärdena används för att beräkna exakt hur mycket av ledningens kapacitet som är tillgänglig. Denna information kommer sedan att finnas tillgänglig för Svenska kraftnäts driftavdelning i realtid.

– Driftavdelningen har koll på temperaturen i våra ledningar redan i dag men inte på lokala detaljer, uppskattningen på vilken kapacitet vi har på ledningarna är grov. Om vi får en kritisk situation under vinterperioden när elbehovet i regel är som störst, så kommer vi att ha bättre kvalitet på informationen. På det sättet kan vi undvika onödiga motåtgärder som att be regionnätsföretagen att koppla bort användning och i stället levereras elen som den ska, säger Conny Nikolaisen är projektledare för testet med dynamisk ledningskapacitet.

Tekniken används redan i dag

För Svenska kraftnät var det viktigt att tekniken var testad tidigare, vilket den är och används redan i dag i USA, Europa och även i vissa ledningar på regionnätsnivå i Sverige.

Faller pilotprojekt väl ut får vi fundera på om vi ska införa tekniken på bredare front, säger Conny Nikolaisen.

Testperiod under 12 månader

Mätsystemet kommer att tas i drift i hösten 2018. Testperioden är tolv månader, därefter följer en utvärdering av tekniken.

Granskad