Ledning

Ulla Sandborgh

ulla_sandborgh_ledning.jpg
Generaldirektör

Bo Krantz


Ställföreträdande generaldirektör

Sirpa Holmroos

Sirpa Holmroos 
HR-direktör

Lowina Lundström

lowina_lundstrom_ledning.jpg
Divisionschef System

Per Eckemark


Divisionschef Nät

Ulrika Hesslow


Divisionschef
Gemensamma funktioner

Granskad