Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Råd

Svenska kraftnät fattar många beslut om stamnätet, elmarknaden, elberedskap och dammsäkerhet. Som stöd i arbetet har Svenska kraftnät fem råd knutna till sig, med representanter från elbranschen och andra intressenter.

Dessa fem råd arbetar vi med:

  • driftrådet
  • elberedskapsrådet
  • elmarknadsrådet
  • dammsäkerhetsrådet
  • planeringsrådet

Vad är syftet med råden?

I råden informerar Svenska kraftnät om planerade förändringar eller inriktningar, och kan i ett tidigt stadie inhämta aktörers synpunkter. Svenska kraftnät kan förmedla våra uppfattningar, önskemål och krav till relevanta aktörer samtidigt som aktörerna får möjligheten att ta upp problem av gemensamt intresse. Råden träffas tre till fyra gånger om året.

Vem sitter i råden?

Medlemmarna i råden har stor kunskap och kompetens inom sina ämnesområden. De är representanter från både små och stora elaktörer, näringsliv, branschföreningar och myndigheter. Det är Svenska kraftnät som utser medlemmarna i alla råd utom i elberedskapsrådet, som är ett så kallat insynsråd. Insynsrådets uppgift är att utöva insyn och att ge myndighetschefen råd. Ledamöterna i elberedskapsrådet utses av regeringen.

Granskad