Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Dammsäkerh­etsrådet

Dammsäkerhetsrådet är ett informations- och samrådsor­gan för frågor relaterade till dammsäkerhet.

Läs om vår verksamhet inom dammsäkerhet.

Medlemmar i Dammsäkerhetsrådet

DeltagareFöretag
Henrik Löv Mark- och miljööverdomstolen, ordförande

Joakim Evertson

Svenska kraftnät, vice ordförande
Bengt Blomqvist Sydkraft Hydropower AB
Lars Hammar Vattenfall Vattenkraft AB  
Claes-Olof Brandesten Vattenfall Vattenkraft AB
Torbjörn Wannqvist Bollnäs kommun
Niclas Hjerdt SMHI
Sara Töyrä LKAB
Eva-Karin Ljunglund Länsstyrelsen i Dalarnas län
Urban Westbye Länsstyrelsen i Jämtlands län
Patrik Perbeck Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Morgan Jentzen Länsstyrelsen i Västra Götalands län, suppleant
Catrin Käldman Länsstyrelsen i Hallands län, suppleant
Mats Eriksson Fortum Sverige AB, suppleant
Niclas von Essen Räddningstjänsten Jämtland, suppleant
Lars-Åke Lindahl SveMin, suppleant
Gunnar Sjödin Vattenregleringsföretagen, suppleant
Sten Lindell SMHI, suppleant
Bo Krantz Svenska kraftnät, suppleant
Mette Lindahl Olsson Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, suppleant
Granskad