Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Dammsäkerh­etsrådet

Dammsäkerhetsrådet är ett informations- och samrådsor­gan för frågor relaterade till dammsäkerhet.

Läs om vår verksamhet inom dammsäkerhet.

Medlemmar i Dammsäkerhetsrådet

Deltagare Företag
Henrik Löv Mark- och miljööverdomstolen, ordförande
Joakim Evertson Svenska kraftnät, vice ordförande
Lennart Gustafsson Svenska kraftnät, suppleant
Urban Westbye Länsstyrelsen i Jämtlands län
Björn Olofsson Länsstyrelsen i Jämtlands län, suppleant
Håkan Alexandersson Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Morgan Jentzen Länsstyrelsen i Västra Götalands län, suppleant
Niclas von Essen Räddningstjänsten Jämtland
Vakant Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), suppleant
Mette Lindahl Olsson Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Patrik Perbeck Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, suppleant
Niclas Hjerdt SMHI
Sten Lindell SMHI, suppleant
Claes-Olof Brandesten Vattenfall Vattenkraft AB
Anders Isander Uniper/Sydkraft Hydropower AB
Daniel Lewandowski Vattenregleringsföretagen
Ylva Helmfrid Schwarz Karlskoga energi och miljö AB, suppleant
Mats-Ove Eriksson Fortum Sverige AB, suppleant
Per Elvnejd Skellefteälvens Vattenregleringsföretag, suppleant
Sara Töyrä LKAB
Lars-Åke Lindahl SveMin, suppleant
Granskad