Driftrådet

Driftrådet är ett informations- och samrådsor­gan för systemdriftfrågor.

Driftrådet behandlar frågor om:

  • Driftledning och driftövervakning
  • Driftsäkerhet och störningsreserver
  • Drift- och underhåll - omfattning och utveckling
  • Avbrottsplanering och överföringsbegränsning
  • Systemdriftfrågor i samarbetet med grannländerna
  • Störningar - uppföljning och statistik
  • Kontrollsystemfrågor
  • Spänningsreglering
  • Frekvensreglering

 Medlemmar i Driftrådet

DeltagareFöretag
Erik Ek Svenska kraftnät, ordförande
Alexandra Grigoriou Svenska kraftnät, sekreterare
Jimmy Mattsson Ellevio AB
Johan Lennartsson Fortum Generation AB
Jonas Karlsson Vattenfall Elproduktion AB
Gunnar Erixon Vattenfall Eldistribution AB
Matz Tapper Energiföretagen Sverige
Jan Hansson Uniper
Lars Johansson E.ON Elnät Sverige AB
Jim Markstedt Skellefteå Kraft AB
Annica Andrén Göteborg Energi AB

Mötesprotokoll


72 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
2018 Möte 3: Protokoll Bilaga 2

Vatten- och magasinsläge (Energiföretagen)

2018-10-11 244 kB
2018 Möte 3: Protokoll Bilaga 3

Kraftbalansrapporten (Svenska kraftnät)

2018-10-11 2632 kB
2018 Möte 3: Protokoll Bilaga 4

Starta Sverige-projektet (Svenska kraftnät)

2018-10-11 236 kB
2018 Möte 3: Protokoll Bilaga 5

Systemskyddsplanen (Svenska kraftnät)

2018-10-11 421 kB
2018 Möte 3:Protokoll Bilaga 1

Överförings- och kraftbalanssituationen under sommaen 2018 (Svenska kraftnät)

2018-10-11 2450 kB
2018 Möte 3: Protokoll

Protokoll från Driftrådets möte 2018-09-11

2018-10-11 3616 kB
2018 Möte 2: Protokoll Bilaga 4

Spänningsreglering (Svenska kraftnät)

2018-06-27 425 kB
2018 Möte 2: Prototkoll Bilaga 3

Intertia (Svenska kraftnät)

2018-06-27 1346 kB
2018 Möte 2: Protokoll Bilaga 2

Vatten- och magasinsläge (Energiföretagen Sverige)

2018-06-27 252 kB
2018 Möte 2: Protokoll Bilaga 1

Överförings- och kraftbalanssituationen under mars-maj (Svenska kraftnät)

2018-06-27 882 kB
2018 Möte 2: Protokoll

Protokoll från Driftrådets möte 2018-06-05

2018-06-27 2366 kB
2018 Möte 1: Protokoll Bilaga 1

Överförings- och kraftbalanssituationen under januari - mars (Svenska kraftnät)

2018-03-28 1284 kB
2018 Möte 1: Protokoll Bilaga 2

Överlastproblematik i SE4 (Svenska kraftnät)

2018-03-28 968 kB
2018 Möte 1: Protokoll Bilaga 3

 Balanseringssamarbete i Norden (Svenska kraftnät)

2018-03-28 741 kB
2018 Möte 1: Protokoll Bilaga 4

Driftkoder (Svenska kraftnät)

2018-03-28 1191 kB
2018 Möte 1: Protokoll Bilaga 5

Störningsstatistik (Svenska kraftnät)

2018-03-28 532 kB
2018 Möte 1: Protokoll

Protokoll från Driftrådets möte 2018-03-11

2018-03-28 125 kB
2017 Möte 4: Protokoll Bilaga 7

Effektreserven och effektbalansen

2018-01-09 1174 kB
2017 Möte 4: Protokoll Bilaga 6

Operatörsutbildningar

2018-01-09 363 kB
2017 Möte 4: Protokoll Bilaga 5

DSO-TSO samarbetet (Svenska kraftnät)

2018-01-09 584 kB

80 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
2015 Protokoll 3: Bilaga 1

Händelser i kraftsystemet v.20-v.34 2015 (Svk)

2015-10-23 922 kB
2015 Protokoll 3: Bilaga 2

Vatten- och magasinlägen (Svensk Energi)

2015-10-23 251 kB
2015 Protokoll 3: Bilaga 3

Spänningsregleringsprojektet (Svk)

2015-10-23 497 kB
2015 Protokoll 3: Bilaga 4

Effektreserven (Svk)

2015-10-23 246 kB
2015 Protokoll 3: Bilaga 5

Resultat Rakel, nationellt sambandsprov (Svk)

2015-10-23 160 kB
2015 Protokoll 3

2015-10-23 1659 kB
2015 Protokoll 2

2015-08-17 1642 kB
2015 Protokoll 2: Bilaga 7

30 sekunders avvikelse

2015-07-24 429 kB
2015 Protokoll 2: Bilaga 5-6

Bilaga 5: Ellagsöversyn (Svk) Bilaga 6: Vad händer med DSO-rollen i framtiden (Svk)

2015-07-24 240 kB
2015 Protokoll 2: Bilaga 4

Utbytesbehov - Stamnätsstationer (Svk)

2015-07-24 311 kB
2015 Protokoll 2: Bilaga 3

FRR-A uppföljning 2015 (Svk)

2015-07-24 648 kB
2015 Protokoll 2: Bilaga 2

Vatten- och magasinsläge (Svensk Energi)

2015-07-24 268 kB
2015 Protokoll 2: Bilaga 1

Händelser i kraftsystemet v.13-v.23 2015

2015-07-24 725 kB
2015 Protokoll 1

2015-03-24 2708 kB
2015 Protokoll 1: Bilaga 1

2015-03-24 764 kB
2015 Protokoll 1: Bilaga 2

2015-03-24 380 kB
2015 Protokoll 1: Bilaga 3

2015-03-24 410 kB
2015 Protokoll 1: Bilaga 4

2015-03-24 607 kB
2015 Protokoll 1: Bilaga 5

2015-03-24 849 kB
2015 Protokoll 1: Bilaga 6

2015-03-24 504 kB
Granskad